website
header04
header02
header03

Spoed Eisende Hulp (SEH)

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft de acute zorg en spoedeisende hulp (SEH) geconcentreerd op de locatie Goes. U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht.

Op de ADRZ locaties Middelburg, Vlissingen en Zierikzee is geen afdeling Spoedeisende Hulp.

   

Wat moet u doen als u ziek of gewond bent?

In levensbedreigende situaties en wanneer bij zeer ernstig letsel vervoer niet mogelijk is, belt u altijd 112.

 

Bij spoedeisende medische zorg overdag (tussen 08.00 en 18.00 uur) raadpleegt u altijd eerst uw huisarts (of diens vervanger).

 

Bij spoedeisende medische zorg 's avonds en 's nachts vanaf 18.00 tot 08.00 uur en in het weekend (vrijdag 18.00 tot maandag 08.00 uur) en op erkende feestdagen, neemt u contact op met de Huisartsenpost (HAP).

  

  

SEH medewerkers tijdens Rescue Vlissingen, 2014

 

Ook voor Spoed Eisende Hulp een verwijzing nodig

Elk ziekenhuis is verplicht om voor de zorgverzekeraar te registreren door wie u als patiënt naar het ziekenhuis bent verwezen. Dit houdt in dat u ook voor de Spoed Eisende Hulp een verwijsbrief nodig heeft. U gaat dus met uw klachten eerst naar de huisarts of de Huisartsenpost (HAP). In sommige situaties verwijst de huisarts u door naar de Spoed Eisende Hulp. Komt u zonder verwijzing, dus op eigen initiatief naar de Spoed Eisende Hulp terwijl er geen sprake is van een acute situatie, dan krijgt u als patiënt de rekening thuisgestuurd. Bel bij twijfel altijd eerst uw huisarts of de Huisartsenpost.

Indien bezoekers die later binnen kwamen dan u eerder worden geholpen, kan dit zijn doordat zij klachten met een hogere urgentie hebben of door een ander specialisme geholpen moeten worden. Voor niet-spoedeisende klachten verzoeken wij u om eerst naar uw (dienstdoende) huisarts of naar de huisartsenpost te gaan. Zij verwijzen u indien nodig door naar de Spoedeisende Hulp.

 

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft een patiënt onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt hij eerst geholpen. Is de acute hulp verleend, dan moet deze patiënt zich binnen 14 dagen alsnog bij het ziekenhuis identificeren. Identificeert hij zich niet binnen deze tijd, dan moet de zorgverlener de kosten op hem verhalen.

 

Telefoonnummers:
Huisartsenpost Goes 0900-1785
Huisartsenpost Vlissingen 0900-1985
Huisartsenpost Zierikzee 0900-1585
Spoedeisende Hulp Goes 0113-234250
Alarm / Ambulance

112

 

Behandlung in der Notaufname setzt eine Überweisung voraus

Jedes Krankenhaus ist verpflichtet, für den Versicherungsträger zu registrieren, wer Sie als Patient ins Krankenhaus eingewiesen hat. Das bedeutet, dass Sie auch für die Notaufname ein Überweisungsschreiben brauchen.

Über Ihre Beschwerden sollten Sie daher zunächst einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle ('huisartsenpost', abgekürzt 'HAP') konsultieren. In manchen Fällen wird der Hausarzt Sie in die Notaufname einweisen.

Wenn Sie ohne Überweisung, also auf eigene Initiative, in die Notaufname kommen, obwohl keine Akutsituation vorliegt, bekommen Sie als Patient die Rechnung nach Hause geschickt.

Rufen Sie daher in Zweifelsfällen immer einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle (HAP) an.

In Middelburg, Vlissingen und Zierikzee gibt es keine Notaufname, nur in Goes.

 

Speciale aandacht voor kinderen op de Spoedeisende Hulp

Als eerste ziekenhuis in Nederland krijgt het ADRZ een SEH-Smiley toegekend. Ieder ziekenhuis met Smileys voldoet aan de standaard voor kindgerichte zorg. De Smiley voor Spoedeisendehulp afdelingen is nieuw en in Nederland uniek! De Stichting Kind & Ziekenhuis, Kind & Zorg en de voorevaluatie hebben de basis gevormd voor de bronzen SEH-Smiley.

De kinderafdeling van het SEH is al in het bezit van een Smiley, wat ook een vereiste is om voor een SEH-Smiley te krijgen. Tijdens een visitatie worden een 4-tal hoofdthema’s, 11 sub thema’s en 30 criteria getoetst en aan de hand van de uitkomsten van de Ervarings- en Medewerkersmonitor en de zogenaamde Thermometervragenlijsten heeft dit geleid tot de bronzen SEH-Smiley.

Meer informatie over de opvang van kinderen op de SEH leest u hier.

Tevoren heeft de SEH van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes meegedaan met de landelijke pilot voor een SEH-Smiley:

http://kindenzorg.nl/smiley-voor-de-spoedeisende-hulp/

 

Ziek of gewond? Wat te doen?

In levensbedreigende situaties en indien bij zeer ernstig letsel vervoer niet mogelijk is, belt u altijd 112. Ambulances brengen acute patiënten direct naar het ADRZ in Goes.

 

Bij spoedeisende medische zorg overdag (tussen 08.00 en 18.00 uur) raadpleegt u altijd eerst uw huisarts, diens vervanger of de dichtstbijzijnde huisarts.

 

Bij spoedeisende medische zorg van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend (vrijdag 18.00 tot maandag 08.00 uur) en op erkende feestdagen, neemt u contact op met de Huisartsenpost (HAP). Zie de telefoonnummers hieronder.

 

Huisartsenpost Zeeland

locatie De Bevelanden (naast ziekenhuis)

's Gravenpolderseweg 114b                     
4462 RA GOES                                                                   
Tel. 0900 – 1785                               

 

Huisartsenpost Zeeland

locatie Schouwen-Duiveland  (bij het ziekenhuis is GEEN Spoedeisende Hulp gevestigd)

Borrendamme 9 (Scheldestraat 2)

4301 VD Zierikzee

Tel. 0900 – 1585

 

Huisartsenpost Zeeland (naast ziekenhuis)

locatie Walcheren (bij het ziekenhuis is GEEN Spoedeisende Hulp gevestigd)

Koudekerkseweg 86

4382 ED VLISSINGEN

Tel. 0900 - 1985

 

Heeft u vragen terwijl de HAP gesloten is? Bel de Spoedeisende Hulp van het ADRZ in Goes:  

’s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, Tel. 0113 – 234250

 

 


 

What should you do if you are ill or injured?

 

In life-threatening situations or in the case of serious injury if transport is not possible:

call the alarm number 112. Ambulances take emergency patients directly to the ADRZ in Goes.

 

For emergency medical care during the day between 8.00 am and 6.00 pm:

always consult a general practitioner first. The manager/owner of your holiday establishment can tell you how to get a GP.

 

For emergency medical care in the evening and at night from 6.00 pm to 8.00 am, in the weekend from friday 6:00 pm to monday 8:00 am and on public holidays:

for emergency care by general practitioners which cannot wait until the next day, call the nearest out-of-hours GP service (called 'HAP'). See phone numbers below.

 

GP service Zeeland (next to hospital)

location De Bevelanden

's Gravenpolderseweg 114b

4462 RA GOES

Tel. 0900 – 1785

 

GP service Zeeland

location Schouwen-Duiveland

Borrendamme 9 (Scheldestraat 2)

4301 VD ZIERIKZEE

Tel. 0900 – 1585

 

GP service Zeeland (next to hospital)

location Walcheren

Koudekerkseweg 86

4382 ED VLISSINGEN

Tel. 0900 - 1985

 

For questions when the out-of-hours GP service is closed, call the Accident and Emergency Department ADRZ Goes

’s Gravenpolderseweg 114

4462 RA Goes

Tel. 0113 – 23 42 50

 

 

Behandlung in der Notaufname setzt eine Überweisung voraus

Jedes Krankenhaus ist verpflichtet, für den Versicherungsträger zu registrieren, wer Sie als Patient ins Krankenhaus eingewiesen hat. Das bedeutet, dass Sie auch für die Notaufname ein Überweisungsschreiben brauchen.

Über Ihre Beschwerden sollten Sie daher zunächst einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle ('huisartsenpost', abgekürzt 'HAP') konsultieren. In manchen Fällen wird der Hausarzt Sie in die Notaufname einweisen.

Wenn Sie ohne Überweisung, also auf eigene Initiative, in die Notaufname kommen, obwohl keine Akutsituation vorliegt, bekommen Sie als Patient die Rechnung nach Hause geschickt.

Rufen Sie daher in Zweifelsfällen immer einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle (HAP) an.

 

In Middelburg, Vlissingen und Zierikzee gibt es keine Notaufname.

Ab dem 2. Januar 2015 steht die Notaufname in Vlissingen nicht mehr zur Verfügung.