website
header04
header02
header03

De factuur

Op uw ziekenhuisfactuur staat aangegeven voor welke zorg u een factuur ontvangt. Ziekenhuizen brengen zogenoemde zorgproducten in rekening. Meer informatie over hoe de tarieven tot stand komen leest u onder DBC systematiek. Hieronder leest u wat de begrippen en codes betekenen op uw factuur.

 

  • Datum: de begindatum van een DBC-zorgproduct. Dit is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis.

 

  • Einddatum: de datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van startdatum tot einddatum meer dan 120 dagen beslaat, ontvangt u een factuur over de eerste 120 dagen. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen plaatsvindt, volgt nog een volgende factuur.

 

  • Prestatiecode: De declaratiecode van het product wat wij bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Aan deze code is de prijs gekoppeld.

 

  • Zorgtype: geeft aan of het gaat om reguliere zorg (de zorg voor de patiënt die voor de eerste keer met betreffende klacht komt) of om een vervolgtraject (controles) of om intercollegiale consulten (zorg geleverd door een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt onder behandeling is).

 

  • Soort prestatie: dit geeft aan dat alleen de ziekenhuiskosten in rekening worden gebracht.

 

  • Uitvoerder: De AGB-code van de arts die als uitvoerder van de DBC is geregistreerd.

 

  • Diagnose: De diagnosecode van uw DBC.

 

  • Aantal: Het aantal producten wat in rekening is gebracht.

 

  • Bedrag: Het bedrag in euro’s wat in rekening is gebracht.

 

  • Prestatie: De consumentenomschrijving van het zorgproduct.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.