website
Header OK
strand
zeelandBrug
vaderKind

Co-assistenten

Net als academische ziekenhuizen en opleidingsziekenhuizen leidt ook het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis co-assistenten op. Een co-assistent is een student geneeskunde in het praktische jaar van zijn/ haar studie en doet ervaring op om later als zelfstandig arts te kunnen werken. Hij/zij staat onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts. Op verschillende afdelingen van het ADRZ werken co-assistenten uit het Erasmus MC.

 

De co-assistent kan aanwezig zijn tijdens uw afspraak op de polikliniek met de specialist. Hij of zij ‘kijkt dan mee' met de specialist. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Indien u niet wenst dat een co-assistent het consult met uw arts bijwoont kunt u dit ten allen tijde aangeven. Hiernaast zal u voor het consult worden gevraagd of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent tijdens het consult.

 

Daarnaast komt het ook voor dat u een afspraak heeft bij de co-assistent op de polikliniek, alvorens u bij de specialist komt. Deze afspraak kan bestaan uit een voorgesprek en in sommige gevallen een lichamelijk onderzoek. De co-assistent bespreekt de bevindingen altijd met de specialist, die soms bepaalde delen van bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek nog eens overdoet. Als u een afspraak maakt op de polikliniek wordt mogelijk gevraagd of u er bezwaar tegen heeft als u eerst door de co-assistent wordt gezien.

 

Co-assistenten worden in het ADRZ opgeleid op de volgende afdelingen: Interne geneeskunde, Chirurgie, Neurologie, Kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp.

 

PDF DocumentRegelgeving co ass landelijk.pdf

 

PDF DocumentRegelgeving co-assistenten EMC.pdf

 

PDF DocumentKlachten mbt co ass.pdf

 

PDF DocumentOmgangsvormen co-ass.pdf

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.