website
strand
zeelandBrug
vaderKind

opleidingsplannen

Opleidingsplannen voor Co-assistenten

 

 PDF DocumentChirurgie.pdf

 

PDF DocumentInterne Geneeskunde.pdf

 

PDF DocumentKindergeneeskunde.pdf

 

PDF DocumentKNO.pdf

 

PDF DocumentNeurologie.pdf

Co-assistenten

Net als academische ziekenhuizen en opleidingsziekenhuizen leidt ook het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis co-assistenten op. Een co-assistent is een student geneeskunde in het praktische jaar van zijn/ haar studie en doet ervaring op om later als zelfstandig arts te kunnen werken. Hij/zij staat onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts. Op verschillende afdelingen van het ADRZ werken co-assistenten uit het Erasmus MC.

 

De co-assistent kan aanwezig zijn tijdens uw afspraak op de polikliniek met de specialist. Hij of zij ‘kijkt dan mee' met de specialist. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Indien u niet wenst dat een co-assistent het consult met uw arts bijwoont kunt u dit ten allen tijde aangeven. Hiernaast zal u voor het consult worden gevraagd of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent tijdens het consult.

 

Daarnaast komt het ook voor dat u een afspraak heeft bij de co-assistent op de polikliniek, alvorens u bij de specialist komt. Deze afspraak kan bestaan uit een voorgesprek en in sommige gevallen een lichamelijk onderzoek. De co-assistent bespreekt de bevindingen altijd met de specialist, die soms bepaalde delen van bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek nog eens overdoet. Als u een afspraak maakt op de polikliniek wordt mogelijk gevraagd of u er bezwaar tegen heeft als u eerst door de co-assistent wordt gezien.

 

Co-assistenten worden in het ADRZ opgeleid op de volgende afdelingen: Interne geneeskunde, Chirurgie, Neurologie, Kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp. Klik op de afdelingen om de opleidingsplannen te bekijken.

 

 

Regelgeving coassistenten EMC

 

Klachten mbt co-assistenten