website
strand
zeelandBrug
vaderKind

Elektronisch verwijzen

Via het elektronisch verwijzen kunt u een patient aanmelden voor het reguliere spreekuur, voor een verwijzing naar het spreekuur binnen één, twee, drie of vier weken (afhankelijk van het specialisme) of voor een zorgpad.

Zorgpaden zijn gecombineerde spreekuur-, onderzoek- en/of behandeltrajecten, waar mogelijk gebaseerd op het one-stop-shop principe.

 

Aanmelding voor opname op de kliniek van de afdeling Psychiatrie ADRZ

Patiënten kunnen verwezen worden door huisartsen, psychiaters en andere medisch specialisten.

Verwijzing is mogelijk via het zorgportaal of via het verwijsformulier, te verkrijgen via het secretariaat van de polikliniek Psychiatrie (0118-425245). Ook kunt u het verwijsformulier downloaden.

 

Dit formulier dient door de verwijzer samen met de patiënt te worden ingevuld. U kunt het formulier opsturen of faxen. De patiënt krijgt vervolgens een telefonische en schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Indien dit geïndiceerd is, wordt direct na het adviesgesprek telefonisch contact met de verwijzer opgenomen. Zowel de verwijzer als de huisarts ontvangen een schriftelijk verslag van het onderzoek en advies.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.