QR Nucleaire Geneeskunde

Centrum voor Nucleaire Geneeskunde in Goes: Hoogwaardige nucleaire diagnostiek in het hart van de provincie Zeeland. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis beschikt sinds kort over een nieuw Centrum voor Nucleaire Geneeskunde. Daarmee is Zeeland verzekerd van kwalitatief zeer goede diagnostiek in de provincie. Dat betekent voor patiënten dat zij kunnen beschikken over de beste zorg dicht bij huis.

 

Bij nucleaire geneeskunde worden de anatomie en stofwisselingsprocessen in het lichaam tegelijkertijd in beeld gebracht. Patiënten krijgen een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend die zich hecht aan specifieke cellen die afwijken. Met geavanceerde apparatuur zijn die stoffen vervolgens te ‘zien’ en te volgen in het lichaam. Hierdoor is het mogelijk nog beter de juiste diagnostiek en behandeling vast te stellen.

 

De Nucleaire Geneeskunde biedt vele mogelijkheden om nauwkeurigere onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten of hersenaandoeningen. Maar ook op het gebied van kanker: prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen kunnen snel en accuraat in beeld worden gebracht. Naast een nauwkeurigere diagnose worden onderzoeken in sommige gevallen ook minder belastend voor patiënten.

Zo beschikt het ADRZ over een PET-CT met een volwaardige 40 slice CT-scan. De scanner voert gelijktijdig twee onderzoeken uit, die voorheen na elkaar werden uitgevoerd. Zo hoeven patiënten nog maar bij één afdeling te zijn, voor één onderzoek.

 

Moderne apparatuur

De apparatuur van de afdeling Nucleaire Geneeskunde was aan vervanging toe. In Goes was echter geen geschikte ruimte voor zowel de apparatuur als de medewerkers en patiënten. Siemens Healthineers kwam met de oplossing, waarbij het ADRZ het centrum in Goes huurt en daarmee beschikt over een eigentijdse afdeling met moderne apparatuur. Tegen vaste, acceptabele kosten. Alle apparatuur zal de komende tien jaar door Siemens Healthineers up-to-date gehouden worden en indien nodig vernieuwd en/of verbeterd. En dat komt de zorg ten goede, want zo kan er makkelijker en sneller worden ingespeeld op nieuwe technieken.

 

   

 

Onderzoeken voor cardiologie, orthopedie en oncologie

De meeste patiënten die voor een onderzoek naar het centrum komen, worden doorverwezen door de cardioloog, de orthopeed of de oncoloog. Mensen met vermoeden van hart- en vaatziekten doen inspanningstesten. Dit betekent dat er een fysieke of farmacologische inspanning moet worden geleverd, tot een voor de patiënt belastbaar niveau. Het voordeel van de locatie, dicht bij de acute zorg in Goes, is dat andere afdelingen indien nodig snel ondersteuning kunnen bieden.
De apparatuur in het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde is tevens geschikt voor het aantonen van orthopedische aandoeningen. De fysiologie van botten is met behulp van de radioactieve stoffen beter in beeld te brengen dan met andere methoden.
Een aantal mensen die voor nucleaire diagnostiek naar het centrum komt, wordt door een oncoloog doorverwezen. Bijvoorbeeld vrouwen (of mannen!) met verdenking van borstkanker. Met de scanners in het centrum is de sentinel node, de poortwachterklier in beeld te brengen. Dat is een klier in de oksel, waar eventuele eerste uitzaaiingen te zien zijn. Dat kan alléén met dit soort onderzoeken. En het levert informatie op, die zéér waardevol is voor de behandeling.

 

Werkwijze nucleaire therapie

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden onderzoeken gedaan en therapieën uitgevoerd met behulp van radioactieve stoffen. Deze worden toegediend via een injectie in een bloedvat in de arm. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende radioactieve stoffen die in een bepaald orgaan/organen worden opgenomen. Met de straling die de stof uitzendt, wordt een scan (afbeelding) gemaakt van de opname en de verdeling van de stof in het orgaan. 

Radioactieve straling is vergelijkbaar met röntgenstraling. De stralingsdosis is ongeveer gelijk of kleiner dan die bij röntgenonderzoek. De resultaten van de onderzoeken worden beoordeeld door de nucleair geneeskundige. Hij geeft de uitslag door aan uw behandelend arts.

Bij de nucleaire therapie wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen die, eenmaal opgenomen in het orgaan, ter plaatse een grote dosis straling afgeven en zo het bestraalde weefsel beschadigen, terwijl de omringende weefsels gespaard blijven. Het is als het ware een vorm van inwendige radiotherapie. De radioactieve stoffen verlaten het lichaam weer binnen 24 uur.

 

   

 

Regionale voorziening

De afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een regionale voorziening, waar patiënten uit heel Zeeland onderzocht en behandeld worden. Patiënten die elders in Nederland of België onder behandeling zijn kunnen hier ook nucleaire onderzoeken laten uitvoeren. Alle gebruikelijke onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd. Vanwege de aanwezige expertise fungeert het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis als opvangziekenhuis bij eventuele ongevallen met radioactieve stoffen (Kerncentrale Borssele, COVRA).

 

Van Vlissingen naar Goes

De afdeling Nucleaire Geneeskunde is in de zomer van 2016 verhuisd van Vlissingen naar Goes. Het centrum is bereikbaar via de hoofdingang van het ADRZ in Goes, u volgt routenummer 15.

 

QR OK Complex Goes

ADRZ en Siemens bouwen nieuw OK-complex in Goes

 


  

Het nieuwe complex van zes operatiekamers is 21 februari 2017 in gebruik genomen. Het nieuwbouwproject dat Siemens uitvoert met haar partners Engie en Jan Snel, vloeit voort uit de samenwerking die het ADRZ en Siemens vorig jaar zijn aangegaan. Hierin voorziet Siemens het ADRZ de komende tien jaar van de nieuwste medische apparatuur. Daarnaast was Siemens betrokken bij de bouw van het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde bij het ADRZ in Goes.Voor het nu nieuw te bouwen operatiekamercomplex is voor een vergelijkbare constructie gekozen: Siemens wordt eigenaar en het ADRZ huurt de ruimtes en apparatuur. Op deze manier kan het ziekenhuis drastisch vernieuwen zonder ingrijpende investeringen te doen.

 

 

 

Operatiekamers

De veiligheid is onder meer geborgd doordat alle OK’s uniform zijn ingericht, waardoor eenduidige looplijnen ontstaan en een logische ordening. Het maakt voor de chirurg niet meer uit in welke OK hij opereert; alles zit op dezelfde plek. Dat geldt ook voor de medische apparatuur. Een van de OK’s is voorbereid om in de toekomst te kunnen worden uitgerust als hybride OK voor onder meer vaatchirurgische toepassingen. De vorige operatiekamers in Goes worden omgebouwd tot centrale sterilisatie afdeling, waar chirurgische instrumenten worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. In het nieuwe complex is, naast de 6 operatiekamers, ruimte voor de opslag van materialen, een pauzeruimte en een kantoor. In een verbouwde bestaande vleugel komen sluizen, verkoeverruimtes, kleedkamers en opslag van apparatuur. Nadat artsen en medewerkers zijn getraind in het gebruik van de nieuwe applicaties en apparatuur is het complex op 21 februari 2017 in gebruik genomen.

 

   

 

Nieuwe OK-tafels

Er is gekozen voor tafels van Maquet. Er zijn 6 nieuwe, verrijdbare OK tafels besteld van het type Alphamaxx (www.maquet.com/int/products/alphamaxx/) met inruil van de bestaande tafels. Daarnaast beschikken we ook over een nieuwe ‘vaattafel’. De bestaande tafel krijgt een nieuwe voet, nieuw kussen en een software up-date. Resultaat is dat de vaattafel als 'floating table' kan worden gebruikt en samen met een nieuwe C-boog en groot beeldscherm beschikken we dan over functionaliteiten vergelijkbaar met een hybride OK.

 

 

Tenslotte levert Maquet tevens een groot aantal nieuwe accessoires. Voorbeelden zijn:
-Extensieplaten
-Bekken verlengplaten
-Hoofdplaten
-Beenplaten
-Rugplaat (doorlichtbaar)
-Laterale armsteunen
-Module voor extensietafel
-Module voor schouderprothesiologie.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.