Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

De heer Lavrijssen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na zijn studie, die hij cum laude afrondde, werkte hij gedurende een half jaar als AGNIO (Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding) in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Amersfoort. Hij vervolgde zijn carrière als AGNIO in het Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid in Sittard, waar hij ook de eerste 2 jaar van zijn opleiding tot internist werkzaam was. Daarna specialiseerde hij zich in de nefrologie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Vanaf 1 januari 1996 is hij als internist-nefroloog werkzaam in Zeeland, aanvankelijk in het Oosterscheldeziekenhuis, later Adrz. Als internist-nefroloog behandelt hij met name patiënten met specifieke en primaire nierziekten, hoge bloeddruk en systeemziekten. Daarnaast behandelt hij patiënten met chronisch nierfalen en patiënten met de diverse vormen van nierfunctie vervangende therapie zoals hemodialyse en peritoneaaldialyse (buikspoelingen). Verder begeleidt hij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan en is werkzaam bij ‘Vakantiedialyse Zeeland’.

Ik heb me vanaf het begin ingezet om de zorg voor de nefrologische patiënt op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden

‘Al tijdens mijn opleiding voelde ik mij vooral aangetrokken tot de behandeling van patiënten met allerlei vormen van chronische aandoeningen. Later kanaliseerde zich dat meer richting de nefrologie. Enerzijds vanwege de specifieke inhoudelijke aspecten zoals nierfysiologie (werking van de nieren) en technische aspecten van de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie, anderzijds vanwege de langdurige begeleiding die in dit vakgebied noodzakelijk is waarbij een langdurige relatie met de patiënten wordt opgebouwd.

Ik heb me vanaf het begin ingezet om de zorg voor de nefrologische patiënt op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Onze dialyseafdeling was het eerste niet-academische centrum in Nederland dat zich kwalificeerde voor het landelijke kwaliteitscertificaat. Door de dialysezorg op verschillende locaties aan te bieden, inclusief de vakantie-locatie op De Banjaard (Vakantiedialyse Zeeland) kan de behandeling dicht bij huis worden uitgevoerd waarbij de patiënt met recht centraal staat. Behoudens voor niertransplantatie kan de Zeeuwse patiënt voor elke behandeling op nefrologisch terrein bij ons terecht, mede doordat wij nauw samenwerken met het Erasmus MC in Rotterdam en in specifieke gevallen met het Universitair Ziekenhuis Nijmegen en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Daarnaast zijn er goede contacten met ziekenhuis ZorgSaam.’

BIG-nummer

9.022.404.701