Elsemieke Plasmeijer is dermatoloog en klinisch epidemioloog. Ze studeerde geneeskunde in Leiden en is daar in 2010 gepromoveerd bij de Medische Microbiologie op de relatie tussen het Humaan Papilloma Virus en cutane plaveiselcelcarcinomen. Tijdens haar opleiding tot dermatoloog in het LUMC is zij gestart met onderzoek naar huidkanker bij transplantatiepatiënten en patiënten met familiair melanoom. Na het afronden van haar opleiding in 2016 heeft Elsemieke Plasmeijer een jaar in Brisbane, Australië gewerkt en heeft daar onderzoek gedaan naar naevi (https://naevi.centre.uq.edu.au/) en keratincocyt carcinomen bij transplantatiepatiënten en de relatie met immuunsupressieve medicatie. Daarnaast is zij sinds 2016 lid van het Jong CBG van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Sinds september 2017 werkt zij als dermatoloog deels in het ADRZ en deels in het Eramus Medisch Centrum.