Dr. Lisette te Velde legde haar artsexamen af aan de Vrije Universiteit (VU), volgde de opleiding tot Oncologisch chirurg aan het Antoni van Leeuwenhoek/AMC en behaalde een master aan de Business School van de Universiteit van Amsterdam. De laatste jaren was zij als chirurg werkzaam binnen de VU. Sinds juli 2016 is zij als oncologisch chirurg werkzaam binnen Adrz met als aandachtsgebied de oncologische zorg (mammazorg en melanomen), zowel klinisch als poliklinisch. Naast chirurg is dr. Te Velde ook bestuurslid binnen Adrz.