website
strand
zeelandBrug
vaderKind

Veiligheid van de baby

In het project Veilige Start Zeeland werken (aanstaande) moeders, gynaecologen, verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werkers intensief samen. Het draait om één ding: de veiligheid van de baby. Dat willen we allemaal, ook de moeder van het pasgeboren of nog ongeboren kind.

Het betekent dat de moeder (en straks haar kind) zich op dit moment in een onveilige situatie bevindt waarin verandering moet komen. Dat kost een grote inspanning van de mama, maar ook van de mensen om haar heen. Samen wordt een veiligheidsplan gemaakt. Dat veiligheidsplan moet zo gedegen in elkaar zitten, dat alle instanties vertrouwen hebben in een goede, veilige start van de nieuwgeborene.

Dat is hard werken! Samen kijken de zorgprofessionals wie er kan worden ingeschakeld, want de moeder hoeft dat niet allemaal in haar eentje te doen. Oma, de buurvrouw, een broer of zus of goede vriendin... Mensen zijn tot veel bereid als het gaat om het veilig en geborgen opgroeien van een nieuwe wereldburger. Daar moeten we in zo'n situatie dan ook vooral gebruik van maken.

 

Ze draaien er niet omheen

Vaak is er sprake van verslaving, financiële problemen, een gewelddadige relatie of slechte huisvesting. En vaak al deze zaken tegelijk. Op Walcheren zijn in twee jaar ruim 120 'hoog risico' moeders begeleid door Veilige Start. 'Gewone' Hollandse meiden. De moeder komt soms uit een hulpverleningscircuit en heeft daar vaak een allergie tegen opgebouwd. Maar nu gaat de 'bemoeizucht' van de hulpverleners om de veiligheid van haar kind!

Alle mensen die meewerken aan Veilige Start zijn duidelijk. Ze draaien er niet omheen. Samen zoeken naar een goede oplossing en wel nú, anders wordt het alleen maar erger. Tot aan de bevalling is er nog tijd om dingen beter te regelen. Die tijd is kostbaar en moet vooral gebruikt worden.

 

Moeilijke thuissituatie

Het werkt. Het komt veel minder voor dat moeders na de bevalling in het ziekenhuis moeten blijven om 'sociale redenen'. Omdat er thuis niets geregeld is en hen daar een onveilige situatie wacht. Zij houden dus ook geen (duur) ziekenhuisbed meer bezet dat eigenlijk voor iemand anders is bestemd. Het komt ook minder vaak voor dat Bureau Jeugdzorg op pad moet om kinderen uit een benarde thuissituatie te halen. En het komt minder vaak voor dat moeders hun baby niet in alle nabijheid kunnen laten opgroeien.

Veilige Start Zeeland is in 2012 op Walcheren voortgezet. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de hulpverlening aan zwangere vrouwen in 2013 te continueren en uit te breiden.

 

'Ze zijn er als ik ze nodig heb...'

Sophie (19) woont met baby in speciale opvang. Ze vertelt: "Ze werken echt goed met je mee en zo, en ze houden ook rekening met wat jij zelf wil. Het is wel lastig wanneer je iets niet wilt en zij zijn het niet eens met die keus. Maar ja, ze zijn er wel als je ze nodig hebt, en dat is gewoon fijn. En ik ben hier goed terecht gekomen, ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. En als ik ze nodig heb kan ik ze ook altijd bereiken dus dat is wel lekker."