Verplichting dragen mondneusmasker in Adrz

Vanaf dinsdag 13 oktober geldt de verplichting voor het dragen van een mondneusmaskers voor iedereen die naar een van onze Adrz locaties komt. Deze draagplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, patiënten, eventuele begeleiders, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. De mondneusmaskers worden gedragen in alle openbare ruimtes van het ziekenhuis en kunnen afgedaan worden bij het verlaten van het ziekenhuis.

Adrz Verplichting Dragen Mondneusmasker Adrz Nieuws

Neem zelf een mondneusmasker mee

Adrz verzoekt patiënten en bezoekers om zelf een niet-medisch mondneusmasker (stoffen of wegwerpmondneusmasker) bij zich te dragen. Het ziekenhuis hanteert deze strengere huisregels in het belang van de veiligheid en continuïteit van zorg in Adrz. Adrz vraagt begrip voor deze mondneusmasker-plicht en blijft uiteraard de noodzakelijke zorg leveren aan diegenen die dit nodig hebben.

Uitvragen COVID-19 gerelateerde klachten bij binnenkomen ziekenhuis

Het is belangrijk voor de zorgverlener om te weten of de patiënt gezondheidsklachten heeft die overeenkomen met COVID-19 gerelateerde klachten. Heeft een patiënt klachten die op een mogelijke besmetting met COVID-19 wijzen, dan krijgt deze patiënt van het ziekenhuis bij de ingang van het ziekenhuis een medisch mondkapje.

Naast het dragen van een mondkapje vraagt het ziekenhuis nog steeds aandacht voor de bestaande maatregelen:

  • 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en hoesten en niesen in de elleboog
  • Geen begeleider bij poliklinische afspraak, tenzij medisch noodzakelijk.
  • 1 bezoeker per patiënt per bezoektijd. Zie voor de geldende bezoektijden adrz.nl/bezoektijden
  • Volg de aangegeven looproutes op onze locaties.