Voorlopig sterftecijfer Adrz bekend

De voorlopige Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) 2018 van Adrz is bekend: 94. Met dit cijfer zitten we mooi onder het landelijk gemiddelde van 100.

Adrz Stertecijfer Nieuws

Blij met resultaat

Adrz scoort op geen enkel punt significant boven het landelijk gemiddelde van 100 en bij ‘ziekten van hart en vaatstelsel’ zitten we met het cijfer 79 zelfs flink onder het landelijk gemiddelde. In 2017 is de registratie van onze sterftecijfers sterk verbeterd ten opzichte van de jaren ervoor, waardoor ons ziekenhuis de afgelopen 2 jaar weer mooi onder het gemiddelde uitkomt. We zijn blij met dit resultaat.

Berekening HSMR

De HSMR wordt berekend door de verhouding tussen het werkelijke en het verwachte aantal sterfgevallen in een ziekenhuis te vermenigvuldigen met 100. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over de HSMR.

De definitieve sterftecijfers volgen eind 2019, maar zullen naar verwachting niet veel afwijken van het voorlopige cijfer.