website
strand
zeelandBrug
vaderKind

Voortgang bouw locatie Vlissingen

Agenda  
 April 2016  Plaatsing dakconstructie - hoogste punt van het ziekenhuis
 Mei 2016  Presentaties nieuw interieur polikliniek, kliniek, wachtruimtes, lounge en atrium
 Juli 2016  Hoofdingang en eerste poli’s klaar
 Augustus 2016  Start verbouwing tweede helft
 April 2017  Verbouwing afgerond

 

Over de renovatie
  • De renovatie wordt uitgevoerd door de Bouwgroep Peters, Hoondert, Delta-Wisse Techniek, Afbouwned en Roegiers & De Koeijer– allemaal Zeeuwse ondernemingen.  
  • Het ontwerp voor de revitalisatie van het ziekenhuis is gemaakt door Atelier Pro, terwijl Rothuizen Architecten & Stedenbouwkundigen de bouwregie verzorgd.  
  • Tijdens de renovatie blijft het ziekenhuis volop in bedrijf. Om dit mogelijk te maken, wordt de renovatie gefaseerd uitgevoerd. Deze fasering is zo opgesteld dat de benodigde verschuivingen zo effectief mogelijk plaatsvinden en dat de complete renovatie met zo min mogelijk tijdelijke aanpassingen kan worden uitgevoerd.  

 

De stand van zaken (4 juli 2016)

Projectleider Gert-Jan Dronkers van Bouwgroep Peters: “De renovatie werkzaamheden van de 1e fase, zijn tot nu toe voorspoedig verlopen en naderen het eind stadium.Op de 1e verdieping, waar zich de patiëntenkamers bevinden, zijn alle plafonds aangebracht, brandt overal de nieuwe ledverlichting, werken bijna alle nieuwe en aangepaste installaties weer en is het schilderwerk op een haar na gereed." Rondom de nieuwe hoofdentree wordt gestart met de tuinaanleg en de nieuwe bestrating, zodat het gerenoveerde ziekenhuis tijdig en goed bereikbaar is."  Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de 2e fase in volle gang. "Binnenkort gaan we ook beginnen met de sloop van de laagbouw aan de achterzijde van het ziekenhuis, die zich bevindt aan de Joost de Moorstraat",  vertelt Dronkers. "Begin volgend jaar worden dan de laatste bestaande gebouwdelen aan de kant van de Van Sottegemstraat gesloopt. Aansluitend zal het parkeerterrein aan de voorzijde en rechterzijde geheel vernieuwd worden, met als doel om alles begin april 2017 afgerond te hebben."  

 

 

Mijlpaal: hoofdentree wind- en waterdicht (28 juni 2016)

De verbouwing van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Met de plaatsing van het laatste gevelpaneel is de hoofdentree nu officieel wind- en waterdicht.  Hierdoor kan de aannemer flinke slagen maken, omdat hij niet meer afhankelijk is van weersomstandigheden. Projectleider Gert-Jan Dronkers van Bouwgroep Peters legt uit: “Door regen of harde wind kunnen bouwwerkzaamheden vertraging oplopen en is er het risico dat je achter gaat lopen op schema. Daar hebben we met het volledig wind- en waterdichtmaken van de hoofdentree geen last meer van, waardoor we goed kunnen doorwerken." De oplevering van de eerste fase staat gepland op 15 augustus 2016.


De renovatie van het ADRZ is het eerste bouwproject in de zorg waarvan de kosten deels worden betaald door middel van crowdfunding. Het ADRZ is de afgelopen maanden grondig verbouwd. Het nieuwe ziekenhuis krijgt een lichte en moderne uitstraling. De revitalisatie van het ziekenhuis houdt ook in dat het teruggaat van bijna 30.000 vierkante meter naar 11.000 vierkante meter. De bouwwerkzaamheden vinden nu vooral plaats aan de linkerkant van het gebouw, de zijde van het ADRZ. Deze zogenaamde eerste fase wordt in augustus afgerond. In deze maand wordt ook de tweede fase, de rechterkant, onder handen genomen. De oplevering van het gebouw is voorzien begin 2017.

 

Perkament uit 1930 gevonden tijdens sloop

Tijdens sloopwerkzaamheden in het ADRZ Vlissingen is in een buitenmuur een loden capsule gevonden met daarin een perkament uit 1930. Op het document is beschreven wie het initiatief namen tot de bouw van het toenmalige Bethesda ziekenhuis. Begin jaren dertig van de vorige eeuw waren Walcherse patiënten aangewezen op het gemeentelijke Gasthuis en het rooms-katholieke St. Joseph. Het grootste deel van de Walcherse bevolking behoorde in die tijd tot de gereformeerde of de hervormde kerk. Dankzij een schenking van 250.000 gulden was de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijk Ziekenhuis Bethesda in staat om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het werd geopend in 1931 aan de Kerkhoflaan, de huidige Koudekerkseweg.

  

Hoogste punt bereikt bij renovatie ADRZ Vlissingen (april 2016)

Het hoogste punt van de renovatie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen is bereikt. De plaatsing van de stalen constructie en de stalen dakplaten van de vernieuwde hoofdentree is donderdag 21 april afgerond. De staalconstructie is onderdeel van het nieuwe atrium. De komende weken wordt deze constructie dichtgemaakt met een glazen vliesgevel.

Projectleider Gert-Jan Dronkers van Bouwgroep Peters is tevreden over de gang van zaken: "Afgelopen periode zijn we dagelijks met zo’n 80 tot 85 vakmensen druk bezig geweest met het opbouwen van de nieuwe indeling van de begane grond en eerste verdieping in het linker deel van het ziekenhuis. De werkzaamheden voor de nieuwe hoofdentree en het atrium lopen volgens plan en de nieuwe hoofdvorm wordt meer en meer zichtbaar. Het uiteindelijke 'gezicht' van het nieuwe ziekenhuis wordt iedere week duidelijker."

 

 

De bouwwerkzaamheden vinden nu vooral plaats aan de linkerkant van het gebouw, de zijde van het ADRZ. Deze zogenaamde eerste fase wordt in juli 2016 afgerond.

 

De tweede fase, de rechterkant, wordt vanaf augustus onder handen genomen. De oplevering van het gebouw is voorzien voorjaar 2017.

 

 

 

 

 

  

 

 

Dinsdag 23 februari 2016 maakte burgemeester Letty Demmers van Vlissingen de renovatie officieel door met een sloopkraan een deel van de voormalige hoofdentree te verwijderen.

 

De komende maanden zullen enkele delen die in de loop van de tijd tegen het gebouw aan zijn gezet worden gesloopt. Het nieuwe ziekenhuis krijgt een lichte en moderne uitstraling.

 

Ter voorbereiding is in oktober de hoofdingang al gesloten.

 

 

 

 

Plan tot renovatie

Het ziekenhuis in Vlissingen voldoet niet meer aan de eisen. Uit diverse rapportages, waaronder een van TNO, bleek de afgelopen jaren dat vernieuwbouw zowel financieel als bouwtechnisch geen realistische optie was. In opdracht van ZIB is een plan ontwikkeld voor financiering en vernieuwbouw, dat leidt tot een kleiner pand dan de eerder onderzochte opties. Dat sluit goed aan op de huidige inzichten over de ziekenhuiszorg. De renovatie is in december 2015 begonnen.

 

Renovatie is een historische gebeurtenis

Eind februari 2016 is begonnen met de renovatie van onze locatie Vlissingen. Burgemeester Letty Demmers van Vlissingen gaf hiervoor het startsein door met een kraanwagen een deel van de hoofdingang te slopen. Dat was een historisch moment op een historische plek. Vijfentachtig jaar geleden zag de ziekenhuiszorg op Walcheren er heel anders uit. In het jaar 1931 telde Vlissingen maar liefst drie ziekenhuizen: het gemeentelijke Gasthuis, het rooms-katholieke St. Joseph en het protestantse Bethesda. Ook toen speelden er verhitte discussies over fusies en nieuwbouw. De Vlissingse gemeenteraad kwam er destijds niet uit: moest er een nieuw, neutraal ziekenhuis komen of moest de gemeentelijke zorg worden overgedragen aan het veel grotere St. Joseph?

 

De oplossing kwam onverwacht. Dankzij een schenking van 250.000 gulden was de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijk Ziekenhuis Bethesda opeens in staat om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het werd geopend in 1931 en staat er nu nog: aan de Koudekerkseweg. Pas na jarenlange achterhoedegevechten fuseerden het Bethesda, het St. Joseph en het Gasthuis uiteindelijk in 1984 tot het Ziekenhuis Walcheren. In 2010 fuseerden de Oosterscheldeziekenhuizen met het ziekenhuis Walcheren en is er boven de Westerschelde één groot Admiraal De Ruyter Ziekenhuis met locaties in Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen.

 

De locatie Vlissingen was dringend toe aan renovatie en die is mogelijk gemaakt met de crowdfunding van Zorgvastgoed Zeeland. Zeeuwse bouwers zien zich onder aansturing van Bouwgroep Peters voor een grote en uitdagende opdracht gesteld. Er wordt een prachtige voorziening gerealiseerd voor de medisch specialisten en medewerkers van het ADRZ die straks in een hypermoderne omgeving hun werk kunnen doen.

 

Niet in de laatste plaats is de renovatie goed nieuws voor de Zeeuwse patiënt die ook straks in Vlissingen terecht kan voor vrijwel alle denkbare planbare medische zorg. In een uitnodigend, gastvrij en veilig medisch centrum.