Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en hier de veelgestelde vragen over het Coronavirus bij Adrz.

Vraag en antwoord over het Coronavirus (COVID-19)

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ziekenhuizen volgen speciale protocollen. Ook Adrz is ingericht op het virus. Bij de beslissingen die worden genomen, volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Lees hier de laatste nieuwsberichten van Adrz over het Coronavirus (COVID-19)

Bezoekers

Bij Adrz Goes is geen bezoek meer toegestaan. ‘Bezoek’ is iedereen die een patiënt wil bezoeken die in het ziekenhuis ligt. Er zijn uitzonderingen op deze regel:

 • Bezoek voor stervende patiënten
 • Partners van bevallende vrouwen
 • Ouder(s) van een ziek kind (t/m 17 jaar)
Voor alle afspraken en onderzoeken die nog doorgaan geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen komt.

Veelgestelde vragen

Gaat mijn afspraak in Adrz nog door?

Als u griepklachten (koorts, hoesten/niezen, neusverkouden) heeft, vragen we u, voor zover dat mogelijk is, uw afspraak om te zetten naar een telefonisch consult. Het gaat dan om afspraken met medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Onderzoeken, röntgenfoto’s, bloedafname etc. die geen spoed hebben, kunnen worden verzet. U kunt hiervoor bellen naar de Afspraakcentrale via 088 125 00 00.

Gaat mijn operatie in Adrz nog door?

Een deel van de geplande operaties en ingrepen in Adrz worden voor de komende weken afgezegd. Urgente en spoedoperaties gaan gewoon door, het gaat alleen om planbare ingrepen/operaties.Patiënten van wie de operatie niet doorgaat worden daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. We vragen patiënten niet zelf te gaan bellen. Als een patiënt geen bericht heeft gehad, gaat de operatie gewoon door. Deze extra maatregel helpt het besmettingsgevaar te voorkomen en zorgt voor extra capaciteit en langer behoud van onze medische middelen.

Ik heb een afspraak in het ziekenhuis en ik heb gezondheidsklachten (koorts, hoesten/ niezen, neusverkouden). Mag ik naar het ziekenhuis komen?

Als u griepklachten (koorts, hoesten/ niezen, neusverkouden) heeft, vragen we u (voor zover dat mogelijk is) uw afspraak om te zetten naar een telefonisch consult. Het gaat dan om afspraken met medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Onderzoeken, röntgenfoto’s, bloedafname etc. die geen spoed hebben, kunnen worden verzet. U kunt hiervoor bellen naar de Afspraakcentrale via 088 125 00 00.

Ik wil een patiënt bezoeken, mag dat?

Bij Adrz Goes is geen bezoek meer toegestaan. ‘Bezoek’ is iedereen die een patiënt wil bezoeken die in het ziekenhuis ligt. Er zijn uitzonderingen op deze regel:
 • Bezoek voor stervende patiënten
 • Partners van bevallende vrouwen
 • Ouder(s) van een ziek kind (t/m 17 jaar)
Voor alle afspraken en onderzoeken die nog doorgaan geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen komt.

Ik wil graag een (vervolg)afspraak maken in het ziekenhuis, waarom kan dat niet bij de balie?

Eén van de extra maatregelen die we op dit moment treffen, is de bereikbaarheid van de Afspraakcentrale. U kunt voorlopig uitsluitend telefonisch (vervolg)afspraken maken. Belt u met 088 125 00 00.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding en besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen, zijn eenvoudig. Let hier daarom goed op:
 • Was de handen regelmatig, kijk hier voor een goede instructie
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg en was dan de handen
 • Vermijd teveel contact met het eigen gezicht

Ik ben verkouden. Kan ik het nieuwe coronavirus hebben?

Hoewel klein, is er de kans dat mensen in Nederland met een verkoudheid of longklachten besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De kans is echter groter dat het een ‘gewone’ griep is of een ander verkoudheidsvirus. Bent u in een gebied geweest waar het coronavirus zeker is en heeft u klachten? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem dan eerst contact op met uw huisarts of de GGD. Bekijk hier het actuele overzicht van de verspreiding.

Waar vind ik meer informatie?

Alle algemene en meest recente informatie over het Coronavirus vind u op de website van het RIVM. De overheid heeft daarnaast een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het virus: 0800-1351.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?

U kunt telefonisch contact opnemen met uw huisarts als u: – Koorts (hoger dan 38 graden) heeft met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking). – Of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. – De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Hoe raakt iemand besmet?

Het virus zit in de luchtwegen en verspreidt zich via druppeltjes door niezen of hoesten. De druppeltjes kunnen ook via de handen op voorwerpen komen, zoals een deurklink, stoel of telefoon. Als iemand anders hetzelfde voorwerp aanraakt, kan hij of zij hierdoor het virus krijgen.

Ik wil jullie graag helpen, wat kan ik doen?

Ben jij of ken jij een afgestudeerd verpleegkundige, verzorgende of arts met ervaring op IC, AOA of SEH die wil bijspringen als het nodig is? Stuur ons dan je naam, telefoonnummer, e-mailadres, laatste functie/ervaring in de zorg en vermeld je diploma. Dit kun je doen via Extrahandenvoordezorg.nl. Dit geldt ook voor verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar – verlopen is.
Wij nemen contact met je op als we je nodig hebben in het ziekenhuis. Heb je wel ervaring in de zorg, maar niet specifiek op de IC, AOA of SEH, ook dan kun je je aanmelden via Extrahandenvoordezorg.nl.

Meer informatie en vragen

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op Viazorg.nl/regiopunt.

Wat te doen met reumamedicatie als ik verder niet ziek ben?

Het stoppen van de medicatie voor de meeste reumapatiënten geen goede optie. Dit komt door de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende, ontstekingsremmende medicatie  (zoals methotrexaat, sulfasalazine en leflunomide) en biologische geneesmiddelen (zoals adalimumab, infliximab en ustekinumab). Ook ontstekingsremmende medicatie (zgn NSAID, zoals ibuprofen, naprosyne, diclofenax, etoricoxib) kunt u doorgebruiken. De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Twijfelt u om te starten met nieuwe medicatie? Neem dan contact op met uw specialist.

Wat te doen met reumamedicatie als ik (mogelijk) een coronavirusinfectie heb?

Het algemene advies is om bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken. Bij matige tot ernstige infecties is het advies de reumamedicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet met uw reumamedicatie zonder overleg met uw arts. Dit vanwege de risico’s van een opvlamming. Diverse reumamedicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matige tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reumamedicatie uit te stellen tot u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon; een prednisolondosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.

Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP.

Is het risico op infectie met het coronavirus verhoogd voor reumapatiënten?

Mensen die afweer- of weerstandonderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.), maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Ik krijg reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar. Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reumamedicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Volg daarom strikt de algemene maatregelen en volg de hygiënemaatregelen.
 • Vermijd ook in uw werksituatie hoogrisicocontacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst.
 • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
Werkt u in de zorg? Dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie.

Ik ben zwanger, moet ik ergens rekening mee houden wat betreft het coronavirus?

Op de pagina met veelgestelde vragen van het RIVM vindt u meer informatie over corona en zwangerschap.