Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Vrijwilligers

Wil je graag iets betekenen voor een ander of zoek je een zinvolle manier om je vrije tijd te besteden? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij Adrz. Op onze locaties in Goes en Vlissingen zijn al veel vrijwilligers actief die het verblijf van onze patiënten aangenamer maken. Meer hulp is altijd van harte welkom.

Aan de slag als vrijwilliger

Als vrijwilliger kun je op verschillende plekken in onze ziekenhuizen aan de slag. In de centrale hal van Goes en Vlissingen vang je patiënten en bezoekers op en wijs je ze de weg naar een poli of onderzoeksafdeling. Bij de afdeling Spoedeisende Hulp in Goes begeleid je patiënten naar verschillende afdelingen en stel je hen op hun gemak. In de huiskamers in Goes bied je patiënten afleiding, ontspanning en structuur. Op de verpleegafdelingen maak je tot slot een praatje met de patiënten, voorzie je ze van een tussendoortje, verzorg je de bloemen en deel je de post uit.

We zoeken mensen die …

 • initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen voor de vrijwilligersactiviteit
 • mentaal en fysiek fit zijn
 • zelfstandig kunnen werken en samenwerken met collega-vrijwilligers en beroepskrachten
 • betrokkenheid bij patiënten combineren met het vermogen tot afstand nemen
 • op een natuurlijk manier met mensen omgaan en gemakkelijk contact leggen
 • de Nederlandse taal voldoende machtig zijn
 • minimaal 4 uur en maximaal 2 dagdelen per week beschikbaar zijn
 • over een actief e-mail account beschikken

Dagen en tijden in overleg

In ons ziekenhuis staan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur vrijwilligers klaar. Als je als vrijwilliger aan de slag gaat, kun je op de volgende tijden worden ingezet:

 • 8.00-12.00 uur
 • 12.00-16.00 uur
 • 16.00-20.00 uur

We spreken in overleg met jou af op welke dagen en tijden je wordt ingezet. Over de werkdagen kun je de gereden kilometers declareren.

Verklaring Omtrent Gedrag

Aan nieuwe vrijwilligers vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg.

Aanmelden als vrijwilliger

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Adrz? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Charissa Lord, coördinator vrijwilligers Vlissingen (088 125 51 34)
 • Maja van Belzen, coördinator vrijwilligers Goes (06 204 780 46)

Charissa en Maja zijn ook bereikbaar per e-mail: vrijwilligers@adrz.nl.