4 patiënten bij Adrz besmet met coronavirus (COVID-19)

Op zaterdag 14 maart 2020 zijn bij Adrz 5 patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). 1 patiënt is inmiddels naar huis en zit in thuisisolatie. De patiënten in Adrz worden volgens de geldende protocollen in strikte isolatie verpleegd. Een contactonderzoek wordt in gang gezet. Adrz zorgverleners en medewerkers die in contact zijn gekomen met de patiënten, zijn direct op de hoogte gesteld.

Maatregelen
Om het risico op verdere besmetting met het coronavirus (COVID-19) in het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden, gelden de volgende maatregelen:

  • Bezoekers op de locatie Goes zijn welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.
  • Per patiënt laten wij slechts één bezoeker/begeleider toe in het ziekenhuis.
  • Helaas kunnen we geen bezoekers jonger dan 16 jaar toestaan.
  • De Afspraakcentrale is vanaf vrijdag 13 maart uitsluitend telefonisch bereikbaar via 088 125 00 00.
  • Consulten met patiënten met griepachtige klachten, hoesten/niezen, loopneus of koorts worden voorlopig zo veel als mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • In de Foodshop van Adrz Goes kan uitsluitend gepind worden.

Aandacht voor extra hygiëne
Daarnaast vraagt het ziekenhuis extra aandacht te hebben voor een goede hygiëne. Overal in het ziekenhuis hangen posters om mensen te wijzen op een goede handhygiëne en hoest- en niesinstructie.