Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De factuur

Op uw ziekenhuisfactuur staat aangegeven voor welke zorg u een factuur ontvangt. Ziekenhuizen brengen zogenoemde ‘zorgproducten’ in rekening. Daarvoor gebruiken zij verschillende codes. Hieronder ziet u wat de begrippen en codes op uw factuur betekenen.

De factuur vanuit het ziekenhuis komt tot stand op basis van de DBC-systematiek. Op de pagina Diagnosebehandelcombinatie leest u hier meer over.

Datum

De begindatum van een DBC-zorgproduct. Dit is meestal de datum van de eerste afspraak die u in het ziekenhuis heeft gehad. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis.

Einddatum

Een eerste DBC sluit in het algemeen na 90 dagen. Een vervolg-DBC sluit na 120 dagen. Bij een klinisch of niet klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve behandeling, wordt de DBC gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden. Indien de patiënt een nieuwe operatieve ingreep ondergaat, wordt het subtraject op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep afgesloten.

Prestatiecode

De declaratiecode van het product wat wij bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Aan deze code is de prijs gekoppeld.

Zorgtype

Geeft aan of het gaat om reguliere zorg (de zorg voor de patiënt die voor de eerste keer met betreffende klacht komt) of om een vervolgtraject (controles) of om intercollegiale consulten (zorg geleverd door een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt onder behandeling is).

Soort prestatie

Dit geeft aan dat alleen de ziekenhuiskosten in rekening worden gebracht.

Uitvoerder

De AGB-code van de arts die als uitvoerder van de DBC is geregistreerd.

Diagnose

De diagnosecode van uw DBC.

Aantal

Het aantal producten dat in rekening is gebracht.

Bedrag

Het bedrag in euro’s dat in rekening is gebracht.

Prestatie

De consumentenomschrijving van het zorgproduct.

Contact afdeling Facturatie

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan eerst bij onze pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord hier niet bij? Neem dan contact opnemen met de afdeling Facturatie via:

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.