Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die het meest gesteld worden over de prijzen en verzekeringen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens op de pagina Kosten en verzekeringen.

Veelgestelde vragen

Ik moet een behandeling ondergaan, wat zijn de kosten hiervan?

Het is vaak niet mogelijk om voorafgaand aan de behandeling een prijs te bepalen, vanwege de complexiteit van de DBC-systematiek. Pas wanneer de diagnose is bepaald en alle zorgactiviteiten zijn geregistreerd is het mogelijk om te kijken naar welk zorgproduct wordt afgeleid. Er zijn in totaal meer dan 4.400 zorgproducten waarnaar afgeleid kan worden, afhankelijk van leeftijd, diagnose, specialisme en zorgactiviteiten. Mocht u toch een prijsopgave wensen, neem dan contact op met de afdeling F&C Facturatie. Aan de prijzen die wij verstrekken, kunnen geen rechten ontleend worden.

Wat zijn de kosten voor een consult op afstand, zoals een telefonisch consult?

Consulten op afstand - zoals telefonische consulten, consulten via beeldbellen en consulten per brief of e-mail - worden op dezelfde wijze in rekening gebracht als reguliere consulten in het ziekenhuis. Dat betekent dat de kosten van een consult op afstand dus vaak hetzelfde zullen zijn als de kosten van een consult waarbij u naar het ziekenhuis moet komen.

Waarom krijg ik wel een factuur van Adrz als ik niet ben geweest?

Mogelijk betreft dit een onderzoek aangevraagd door de huisarts (lab of röntgen). Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Adrz, ondanks dat u wellicht niet aanwezig bent geweest in het ziekenhuis.

Ik verander van zorgverzekeraar, welke verzekeraar krijgt de factuur?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. De startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Ik verander van zorgverzekering, wanneer gaat dit in?

Indien u verandert bent van zorgverzekering (bijvoorbeeld om een behandeling vergoed te krijgen) is het van belang om de startdatum van uw diagnosebehandelcombinatie (DBC) na te gaan. Deze is namelijk leidend voor op welke zorgverzekering aanspraak wordt gemaakt. Ligt de startdatum bijvoorbeeld in 2016 en is uw nieuwe polis in 2017 in werking getreden? Dan gelden uw polisvoorwaarden uit 2016, ondanks dat de daadwerkelijke behandeling in 2017 plaatsvond.

Wat is de startdatum of uitvoerdatum van een DBC-zorgproduct?

De begindatum van een diagnosebehandelcombinatie-zorgproduct (DBC-zorgproduct) is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar kan ook een laboratoriumonderzoek zijn dat aangevraagd is door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis. Neem contact op met de afdeling facturatie indien u wilt weten wat de startdatum van uw DBC is.

Wordt thuismonitoring vergoed?

Thuismonitoring wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit valt wel onder uw eigen risico. Voor meer vragen over vergoedingen vanuit het basispakket kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie.

Waarom ontvang ik een factuur terwijl ik zelf met de behandeling ben gestopt?

U betaalt voor de onderzoeken en/of behandelingen die u tot nu toe heeft gehad naar aanleiding van uw gezondheidsklachten.

Waarom is een behandeling in het ziekenhuis zo duur?

Ziekenhuizen brengen zogenoemde DBC-zorgproducten in rekening. De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten voor een bepaalde behandeling. Het tarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten, maar is gebaseerd op het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde/soortgelijke behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. Het maakt daarbij dan niet uit of er bij u bijvoorbeeld één of vijf scans zijn gemaakt. De zwaarte van de behandeling telt wel mee bij het tot stand komen van de prijs. Zo maakt het uit of u overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan.

Hoe is de declaratiecode opgebouwd?

De eerste twee cijfers van de declaratiecode geven weer of de zorg onder de basisverzekering valt, en of er sprake is van een wettelijk tarief of een tarief waar ziekenhuis en verzekeraar over onderhandeld hebben. Deze staat voor het segment wat van toepassing is. Bij ongeveer 30% van de ziekenhuisbehandelingen wordt de prijs jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit deel van de zorg heet A-segment. In het tarievenoverzicht zijn deze te herkennen aan declaratiecodes die beginnen met 14 of 16. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de overige 70% procent gelden tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars onderling. Dit deel heet het B-segment. Deze prijzen zijn te herkennen aan declaratiecodes beginnend met 15 of 17. Kijk voor meer informatie over DBC’s bij DBC-systematiek.

Welke zorgverzekeraars hebben een contract afgesloten met Adrz?

Verzekering voor zorg in 2024

Veel mensen wisselen van zorgverzekering aan het einde van het jaar. Ook bij een wisseling bent u dan vaak in 2024 nog verzekerd voor zorg in Adrz. In het overzicht op deze pagina vindt u alle zorgverzekeraars waar Adrz voor 2024 afspraken mee heeft gemaakt, of waar Adrz nog mee in gesprek is. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben een contract afgesloten met Adrz voor het vergoeden van ontvangen zorg. In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten volledig, op uw eigen risico na. In sommige gevallen dient u de kosten, of een deel daarvan, zelf te betalen. Controleer daarom altijd goed bij uw zorgverzekeraar welke verzekering u heeft en welke zorg wel en niet wordt vergoed. Heeft u vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze heeft de laatste informatie over uw verzekering. Op dit moment zijn er 2 zorgverzekeraars die voor hun budgetpolissen geen contract hebben afgesloten met Adrz. Het gaat daarbij om:
  • Selectieve polissen van Zilveren Kruis. Spoedpatiënten en jongeren jonger dan <18 jaar worden gewoon vergoed volgens de reguliere naturapolis.
  • Selectieve inkoop basisverzekering Natura Select van Caresq. Planbare zorg wordt niet vergoed.
Heeft u een van de bovenstaande polissen afgesloten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor u een afspraak bij ons maakt.

Ziekenhuisbezoek 2023, eigen risico betalen van 2022

Meer informatie over de werking van het eigen risico leest u hier.