Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Passantenprijzen

Als u niet verzekerd bent, betaalt u voor onze zorg de zogenaamde ‘passantenprijs’. Deze prijzen vindt u op de onderstaande prijslijsten.

Afspraken over de passantenprijzen

Adrz brengt de zogenaamde passantenprijs in rekening als:

  • uw zorgverzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met Adrz
  • u zorg nodig heeft die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt (niet-verzekerde zorg)
  • u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent voor ziektekosten

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. In dat geval krijgt u (een deel van) de kosten mogelijk vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie. U kunt contact opnemen met het ziekenhuis voor een prijsopgave van de te verwachten kosten.

De juiste lijst en prijs vinden

Welke lijst voor u van belang is, hangt af van de startdatum van uw behandeling. Dit is de datum van uw eerste afspraak bij Adrz. Om de prijs van uw onderzoek of behandeling in de lijst te vinden, heeft u de zorgproductcode van uw onderzoek of behandeling nodig. Deze kunt u opvragen bij uw specialist. Verder maken wij in onze prijzen onderscheid tussen prijzen voor DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een onderzoek op aanvraag van de huisarts.

Prijzen onder voorbehoud

De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de start van de behandeling (de eerste afspraak bij Adrz), dan is de prijs bij de start van de behandeling altijd van toepassing.

Prijzen 2024

Prijzen 2023

Prijzen 2022

Prijzen 2021

Prijzen 2020

Prijzen 2019

Prijzen 2018

Prijzen 2017

Als u in de bovenstaande prijsbestanden wilt zoeken op een omschrijving, gebruik dan de toetscombinatie CTRL + F om een zoekveld in beeld te krijgen.

Contact afdeling Facturatie

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan eerst bij onze pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord hier niet bij? Neem dan contact opnemen met de afdeling Facturatie via:

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.