Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Projecten

Borstkankercentrum en vepleegafdeling Oncologie

In het Borstkankercentrum werken diverse professionals samen aan de beste diagnostiek rond borstkankerzorg. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team: mammachirurgie, mammacardiologie, plastische chirurgie, radiotherapie en pathologie. De samenwerking is erop gericht om snel en adequaat te handelen, in overleg met de patiënt en de familie.

De patiënten die op het Borstkankercentrum komen ondergaan in korte tijd veel onderzoeken. Spanning voor de uitslag en de vervolgstappen zijn groot. Belangrijk is de patiënt goed voor te lichten. Een vriendelijke en open benadering in een omgeving met een rustige en prettige uitstraling is essentieel.

In het Borstkankercentrum bevinden de spreekkamers zich direct naast de onderzoekskamers en er is een grote wachtruimte. Alles gericht om de patiënt te ondersteunen, want de diagnose borstkanker komt hard aan. De Stichting Vrienden heeft zich ingezet om de behandelkamers en de wachtkamer zo aangenaam mogelijk te maken.

De palliatieve kamers op de verpleegafdeling Oncologie zijn voorzien van een aangename sfeer zodat het verblijf voor de patiënt in de laatste levensfase, zo prettig mogelijk verloopt.

Dankzij giften van de Roparun en Monuta Helpt is dit mogelijk gemaakt.

Moeder & Kind centrum

Met het nieuwe Moeder & Kind centrum sluit Adrz aan op de behoeften van kinderen die medische zorg nodig hebben. Het centrum is zo ontworpen dat moeder, partner en kind tijdens hun verblijf zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Zo kan op de Kraamafdeling de partner bij moeder en kind op de kamer slapen en is op de Kinderafdeling in de kamers een bed aanwezig voor een van de ouders.

Stichting Vrienden Adrz haalde een prachtig bedrag op van bijna 25.000 euro voor het nieuwe Moeder & Kind centrum. Met het bedrag is de spel- en speelkamer voorzien van het nieuwste spelmateriaal. In de behandelkamers zijn verbeeldingplafonds aangebracht om het kind af te leiden tijdens de behandeling. Ook de familiekamer is ingericht met de extra bijdrage van Stichting Vrienden Adrz.

Workshop Feel Good Feel Better

Ieder jaar biedt Adrz een workshop aan aan vrouwen die geconfronteerd worden met kanker. De workshop geeft hen zelfvertrouwen tijdens deze moeilijke periode. Stichting Roparun stelt hiervoor geld ter beschikking.

Extra voorzieningen voor de palliatieve kamers

De palliatieve fase is het moment dat een patiënt hoort dat zij of hij niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om de familie en naasten. De palliatieve zorg bij Adrz is erop gericht het leven draaglijker te maken en zo mogelijk de pijn te verlichten.

Stichting Vrienden Adrz zet zich al jaren in voor de palliatieve zorg op de afdeling Oncologie van het Adrz.De palliatieve kamers zijn door de inzet van de Stichting Vrienden huiselijk ingericht, zodat de patiënt in de laatste levensfase in een aangename sfeer verblijft. Dankzij giften van ‘Monuta Helpt’ en ‘Roparun’ zijn de extra voorzieningen mogelijk gemaakt.

PPOBOX voor de palliatieve patiënt

Op de verpleegafdeling Oncologie geven de verpleegkundigen aan patiënten in de laatste levensfase een palliatieve box mee. Deze box bevat praktische zaken waaronder medische verzorgende producten. Patiënten stellen dit zeer op prijs.

Mammacarecentrum Adrz

In het Mammacarecentrum werken diverse professionals samen aan de beste diagnostiek van borstkankerzorg. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team: mammachirurgie, mammacardiologie, plastische chirurgie, radiologie en pathologie. De samenwerking is erop gericht om snel en adequaat te handelen, in overleg met de patiënt en de familie.

De patiënten die op het Mammacentrum komen ondergaan in korte tijd veel onderzoeken. Spanning voor de uitslag en de vervolgstappen zijn groot. Een rustige omgeving met een prettige uitstraling is essentieel. Stichting Vrienden Adrz zorgde er mede voor dat de wachtkamer en behandelkamers een prettige sfeer hebben.

Heart Pillow

Patiënten die een borstoperatie hebben ondergaan bij Adrz krijgen een speciaal kussentje mee naar huis dat de pijn van de operatiewond verzacht: de Heart Pillow. Deze kussentjes hebben de vorm van een hart en worden door vrouwen gemaakt die borstkanker hebben gehad.

Knuffels op de Spoedeisende Hulp

Elke week komen ongeveer 20 kinderen naar de Spoedeisende Hulp van Adrz. Om hen troost en afleiding te bieden, krijgen zij een knuffel. Stichting Vrienden Adrz financiert deze knuffels. Ook Stichting DaDa stelt regelmatig knuffels ter beschikking.

Wensboom Vlissingen

In Adrz Vlissingen kunnen patiënten, familie en medewerkers een wens achterlaten voor hun naasten. De wensen zijn een steun voor mensen die ziek zijn of door een moeilijke periode heen gaan. De wensboom is mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Adrz, Stichting Monuta Helpt en Stichting Palazzoli. Inmiddels zijn honderden wensen toevertrouwd aan de boom.

Operatiemaatje voor kinderen

Enkele dagen per week komen er in Adrz Vlissingen kinderen voor een operatie aan bijvoorbeeld hun oren of amandelen. Het zijn relatief kleine ingrepen, maar ze hebben wel grote impact op de kinderen en hun ouders. Ter afleiding en steun geeft de verpleegkundige bij de peroperatieve screening een operatiemaatje aan het kind; een knuffel die wordt meegenomen op de dag van de operatie.

Fotowand hartkatheterisatie

De afdeling hartkatheterisatie in Adrz Goes is geheel vernieuwd. Jaarlijks komen ongeveer 150 patiënten voor een pacemakerprocedure en ongeveer 700 patiënten voor een hartkatheterisatie. Een verzoek van de medewerkers was om de ruimte waar de patiënten voor en na de behandeling verblijven te voorzien van een fotowand. Stichting Vrienden Adrz heeft hiervoor een bijdrage ter beschikking gesteld.

Nieuw speelgoed kinderpoli Zierikzee

Wanneer een kind naar de kinderarts wordt doorverwezen komen de ouders met het kind naar de polikliniek. De kinderartsen houden spreekuur op onder andere de locatie Zierikzee. Stichting Vrienden Adrz realiseerde nieuw speelgoed voor de kinderpoli Zierikzee.

Opknapbeurt huiskamer Geriatrie

De huiskamer voor kwetsbare ouderen op de verpleegafdeling Geriatrie is opgeknapt en verbeterd met hulp van Stichting Vrienden Adrz. De kamer heeft een huiselijke sfeer gekregen. Voor een goed herstel is het belangrijk dat de kwetsbare ouderen zo min mogelijk op bed liggen. In de huiskamer worden activiteiten aangeboden en is er tijd voor een praatje. Patiënten en familie maken dankbaar gebruik van de huiskamer.

Muziekinstallatie Oncologie Vlissingen

De behandeling die patiënten op de dagbehandeling Oncologie ondergaan, neemt vaak uren in beslag. Uit gesprekken bleek dat patiënten hierbij behoefte hadden aan achtergrondmuziek. Muziek zorgt voor ontspanning en afleiding tijdens de behandeling. Stichting Vrienden Adrz financierde deze muziekinstallatie.

Radiologie Vlissingen vernieuwd

In Adrz vinden jaarlijks 60.000 verrichtingen plaats op de afdeling Radiologie. Deze afdeling is in Vlissingen vernieuwd en verbeterd. Om de wachtkamer sfeervoller te maken en kindvriendelijk stelde Siemens Healthcare een bedrag ter beschikking. De Stichting Vrienden Adrz zette zich hiervoor in.

Activiteiten huiskamer Geriatrie

In de huiskamer van de verpleegafdeling Geriatrie wordt een Silverfit Alois geïnstalleerd. Er is een breed scala aan stimulerende en ontspannen activiteiten mogelijk voor patiënten. De patiënten worden op een prettige manier gemotiveerd om fysiek, cognitief en sociaal actief te zijn. Stichting Vrienden Adrz realiseerde een bijdrage van het Hurgronje Fonds voor dit prachtige project.