Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Bescherming van uw gegevens

Voor het verlenen van goede zorg, is uw patiëntendossier heel belangrijk. Tijdens uw behandeling in Adrz houden alle zorgverleners gegevens over uw behandeling bij in uw patiëntendossier. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en brieven van uw huisarts of medisch specialist. Ook staan er gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Zo zien onze zorgverleners altijd de juiste gegevens en kunnen zij u daardoor de juiste zorg geven.

Gebruik gegevens patiëntendossier

De zorgverleners die uw patiëntendossier voor uw behandeling inzien, hebben een beroepsgeheim en wettelijke geheimhoudingsplicht. Adrz draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden behandeld. De gegevens uit uw patiëntendossier gebruiken wij voor de volgende doelen:

  • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten Adrz die bij uw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw huisarts bij een verwijzing of ontslag uit het ziekenhuis.
  • In sommige gevallen is het wettelijk voorgeschreven dat wij gegevens uit uw medisch dossier delen. Bijvoorbeeld met de GGD wanneer er sprake is van een infectieziekte.
  • Een gedeelte van uw persoonsgegevens gebruiken wij voor onze financiële administratie.
  • Voor onderzoeken om de patiëntveiligheid te vergroten.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als uw gegevens geanonimiseerd zijn en daardoor niet tot u herleidbaar zijn. Onze privacyverklaring voor patiënten en onze algemene privacyverklaring beschrijven nauwkeurig hoe Adrz uw gegevens gebruikt. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u op de pagina over uw rechten en verantwoordelijkheden.

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

Adrz beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij houdt binnen Adrz toezicht op naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kunt u bij hem terecht voor vragen over de wijze waarop wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens:

FG@adrz.nl

U kunt ook een brief sturen:

Adrz
t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 15
4460 AA Goes