Disclaimer & Responsive disclosure

Disclaimer

Wij streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Responsible Disclosure

Adrz werkt dagelijks met veel persoonlijke informatie. Deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt in onze computersystemen. Het is onze taak om uw gegevens te beschermen. Wij nemen deze taak en uw privacy zeer serieus en hebben onze beveiliging hier op afgestemd. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in onze beveiliging voorkomt, bijvoorbeeld op onze website of in onze computersystemen. Indien u een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem constateert, verzoeken wij u vriendelijk dit (anoniem) aan ons te melden. Wij gaan direct op zoek naar een oplossing. Zo wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van het lek.

Bij het vinden van een beveiligingsprobleem, vragen wij u om:
– Het lek zo spoedig mogelijk te melden via informatiebeveiliging@adrz.nl. Het is mogelijk om anoniem of onder pseudoniem te melden.
– Voldoende relevante informatie aan te leveren (IP-adressen, URL, schermopname(n), hoe het probleem kan worden gereproduceerd, enzovoorts).
– Het lek niet te misbruiken.
– Het lek niet te delen met andere partijen.
– De verkregen informatie direct te verwijderen.

Wat kunt u van ons verwachten:
– Er zullen geen juridische consequenties verbonden zijn aan uw melding mits u het lek niet misbruikt, niet deelt met andere partijen en de verkregen informatie direct verwijdert.
– Wij nemen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 werkdagen) contact met u op na het ontvangen van uw melding.
– Wij lossen het lek zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 30 werkdagen) op en informeren u over de verwachte oplostijd.
– Indien wenselijk kan er na het oplossen van het lek een gecoördineerde publicatie plaatsvinden.

(Dit beleid is gebaseerd op de “Leidraad voor responsible disclosure”).