Identificatieplicht

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat patiënten zich bij een eerste bezoek moeten kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als zij medische zorg ontvangen. Ook geldt er een identificatieplicht voor bijvoorbeeld het opvragen van persoonsgegevens. De identificatieplicht in het ziekenhuis is er voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, dus ook voor baby’s of jonge kinderen.

Soort identiteitsbewijs

U kunt zich identificeren met een geldig:

  • paspoort
  • rijbewijs
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands vreemdelingendocument

Indien u geen identiteitsbewijs kan laten zien, kunt u de kosten van de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen.

Let op: als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u zich hiermee niet identificeren.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt u eerst geholpen. Is de acute hulp verleend, dan moet u zich binnen 14 dagen alsnog bij het ziekenhuis identificeren. Identificeert u zich niet binnen deze tijd, dan moet de zorgverlener de kosten op u verhalen.

Burgerservicenummer in de zorg

Sinds 1 juni 2009 zijn erkende zorgverleners verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Dat betekent dat wij uw BSN vastleggen in onze administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Het ziekenhuis is verplicht te controleren of de patiënt hoort bij het opgegeven BSN voordat wij het BSN mogen gebruiken in onze administratie.

Legitimatie kinderen

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar (direct vanaf de geboorte). Breng dus altijd een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee als uw kind in het ziekenhuis behandeld wordt.

Zorgfraude tegengaan

De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgpassen (zorgpasfraude) tegen te gaan. Een onverzekerde die gebruikmaakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas maakt bijvoorbeeld misbruik van de zorgverzekeraar. Hij of zij betaalt immers geen premie. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt namelijk aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier.

Download de folder Identificatieplicht in de zorg