Publicaties

Op deze pagina vindt u al onze publicaties van Adrz. Over de Algemene Inkoopvoorwaarden, de algemene dienstleveringsvoorwaarden, het jaarverslag en jaarrekening, de jaargesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de magazines en de prestatie-indicatoren.

Jaarverslag en jaarrekening

Raad van Bestuur Adrz

Adrz is voortgekomen uit de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, Stichting Ziekenhuis Walcheren en Stichting ServiZZ en bestaat sinds 1 januari 2010. De jaarverslagen 2009 en ouder hebben daarom nog betrekking op de situatie vóór deze fusie (1 januari 2010).

Jaargesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Algemene Inkoopvoorwaarden

Bekijk hier de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) (2017)

Algemene dienstverleningsvoorwaarden

Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. De documenten zijn van 2014, gedeponeerd bij de KvK. In deze documenten staat nog een postbusnummer genoemd dat nu niet meer in gebruik is. Het juiste postbusnummer voor alle locaties Adrzis: Postbus 15, 4460 AA Goes.

Bekijk hier de Algemene Dienstleveringsvoorwaarden en de Algemene Betalingsvoorwaarden (2013)

Magazines

Prestatie-indicatoren