Publicaties

Op deze pagina vindt u alle publicaties van Adrz: het meerjarenbeleidsplan, de algemene inkoopvoorwaarden, de algemene dienstleveringsvoorwaarden, het bestuursverslag (jaarverslag), de jaarrekening, de jaargesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de magazines en de prestatie-indicatoren.

Michiel 2022

Michiel 2021

Michiel 2020

Huis-aan-huiskrant Onze Zorg

Onze Zorg 2022

Onze Zorg 2021

Onze Zorg 2020