Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Publicaties

Op deze pagina vindt u alle publicaties van Adrz: het meerjarenbeleidsplan, de algemene inkoopvoorwaarden, de algemene dienstleveringsvoorwaarden, het jaarverslag, de jaarrekening, de jaargesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de magazines en de prestatie-indicatoren.

Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd. Zo blijft het plan zo actueel mogelijk.

Jaarverslag en jaarrekening

Jaargesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene dienstverleningsvoorwaarden

Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. De documenten zijn van 2014, gedeponeerd bij de KvK. In deze documenten staat nog een postbusnummer genoemd dat nu niet meer in gebruik is. Het juiste postbusnummer voor alle locaties van Adrz is: Postbus 15, 4460 AA Goes.Bekijk hier de Algemene Dienstleveringsvoorwaarden en de Algemene Betalingsvoorwaarden (2013)

Magazine Michiel

Huis-aan-huiskrant Onze Zorg