Stichting vrienden Adrz

In de gezondheidszorg gaat veel geld om, daar wordt immers de medische zorg van betaald. Voor extra voorzieningen in de zorg zijn weinig financiële middelen beschikbaar. En juist die extra faciliteiten zijn belangrijk als je ziek bent. De Stichting Vrienden Adrz heeft hier oog voor en zet zich in om die extra voorzieningen te realiseren. Op die manier zorgen wij ervoor dat een bezoek aan of verblijf in het ziekenhuis aangenamer voor u wordt. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zich prettig voelt in het Adrz.

Visie en Missie

De Stichting Vrienden Adrz is op 1 april 2010 opgericht om projecten te realiseren die het verblijf van patiënt en familie in Adrz prettiger maken. Als je ziek bent zijn het de kleine dingen die het hem doen: een min of meer huiselijke sfeer, net dat beetje meer comfort.

De Stichting Vrienden Adrz heeft als doel: ‘Het werven van gelden en goederen, ter ondersteuning van de ziekenhuiszorg op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland’. De mensen die tot de vriendenkring behoren, voelen zich betrokken bij de patiënten van het Adrz.

Het geld van de Stichting Vrienden Adrz wordt goed besteed: in overleg met het stichtingsbestuur worden de projecten vastgesteld en de resultaten beoordeeld

Help mee

De Stichting Vrienden Adrz zet zich in om gelden te werven van particulieren, bedrijven en fondsen. Zo is het mogelijk om via deze website vriend te worden en te doneren als particulier of als bedrijf. Een handreiking naar het werk van onze Stichting kan al uit een klein bedrag per maand bestaan. Het gebeurt echter ook wel dat men de Stichting Vrienden Adrz in het testament opneemt. Bedrijven kunnen naast het leveren van een financiële bijdrage ook goederen of diensten sponsoren. Elke donatie is welkom, want ook met een kleine gift maakt u een groot gebaar.

Doneer particulier

Doneer