Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder. De belangrijkste taak is het adviseren van de raad van bestuur. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers die in de organisatie werken en dus spelen de belangen van de medewerkers, naast het organisatiebelang, een grote rol. Daarnaast heeft de ondernemingsraad tot taak te controleren of de organisatie zich aan de wettelijke voorschriften en regelingen houdt (zoals de CAO-afspraken en Arbowetgeving).

Commissies

De ondernemingsraad kiest voor het werken in commissies. Ieder OR-lid heeft zitting in een commissie. Er zijn drie commissies: de commissie Financiën, de commissie Rechtspositie en de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Vergaderingen en overleggen

Elke week komen de leden van de ondernemingsraad bijeen. Het overleg met de raad van bestuur in de overlegvergadering vindt gemiddeld één keer per maand plaats of vaker, indien nodig. Twee keer per jaar is een afgevaardigde van de raad van commissarissen aanwezig bij de overlegvergadering met de raad van bestuur.

Verder heeft iedere commissie een sector of stafafdeling als aandachtsgebied en wordt regelmatig overlegd met de (medisch en bedrijfskundig) managers van de betreffende sector of stafafdeling.