Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Aanpak COVID-19 Adrz

Adrz vroeg het Adrz Patiëntenpanel naar hoe zij de communicatie en de aanpak van Adrz met betrekking tot de eerste golf van de COVID-19 (Corona) pandemie heeft ervaren. Het panel kreeg stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de wijze van informatieverstrekking van Adrz en de middelen die hiervoor gebruikt zijn.

Opzet panelonderzoek

We vroegen de panelleden of ze communicatiemiddelen misten en of ze tips hadden voor het verder verbeteren van de communicatie, we legden ze stellingen voor met betrekking tot de veelheid van informatie die aanwezig is in het ziekenhuis en op de andere locaties en we vroegen het panel naar de voorkeur om wel of niet op gezondheidsklachten gecontroleerd te worden. Het onderzoek leverde Adrz veel waardevolle informatie op. Zo heeft het ons geholpen of beleid verder aan te scherpen en, waar nodig extra actie te ondernemen. Vooral uit de toelichtingen en open antwoorden hebben we veel informatie kunnen halen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoeken kwamen een aantal belangrijke aanbevelingen, die we graag terugkoppelen:

Communicatie over coronamaatregelen

 • De panelleden geven aan graag informatie te ontvangen via de huisarts. Tijdens de COVID-19 pandemie is het contact met huisartsen intensief aanwezig. Iedere praktijk gaat op zijn eigen manier met de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt om. Adrz heeft de huisartsen in bepaalde periodes bijna dagelijks op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in het ziekenhuis.
 • Het herhalen van berichten via social media wordt gewaardeerd. Nog voor de uitkomsten van het onderzoek bekend waren, zijn wij al gestart met het herhalen van berichten op social media kanalen van Adrz. Wij merkten zelf dat communiceren via dit kanaal tijdens de COVID-19 pandemie heel effectief is en goed wordt opgepakt. We merkten ook dat herhaling van de berichten ervoor zorgde dat de berichten nog meer mensen hebben bereikt.
 • Het Patiëntenpanel had graag advertenties van Adrz in de PZC of weekbladen gezien. In de tweede golf van de pandemie hebben we ervoor gekozen te adverteren in de weekbladen en online. We weten uit ervaring dat deze manier van overbrengen van een boodschap over het algemeen minder mensen bereikt en relatief duur is. Daarom is er eerder niet voor gekozen. Toen we in de tweede golf merkten dat mensen zich minder goed aan de regels gingen houden, hebben we middels een advertentie aan de Zeeuwen gevraagd of ze ons toch zoveel mogelijk wilden helpen.
 • De panelleden zagen nog een grote kans in het beter informeren van het thuisfront. Deze aanbeveling nemen we zeker ter harte. In de eerste golf werden we overvallen door de hectiek van een nieuw virus en veel patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Omdat toen ook bezoek niet in het ziekenhuis mocht komen, hebben we zo goed als het kon contact onderhouden met het thuisfront. Daar hadden we nog meer in kunnen doen. Dat is ook precies de reden waarom we nu er alles aan doen om bezoek wel toe te laten. Daarbij is het wel belangrijk dat de regels die er zijn ook door bezoekers worden gerespecteerd.
 • Er is door meerdere panelleden geopperd om een dashboard met gegevens op Adrz.nl te plaatsen. Adrz kiest ervoor om dit niet te doen. Het plaatsen van cijfers vereist in veel gevallen een hoop voorkennis en interpretatievermogen. Door cijfers te plaatsen zonder een goede uitleg of voor mensen die verschillende voorkennis hebben, kunnen de cijfers verkeerd geïnterpreteerd worden. Daarnaast worden over dit soort zaken landelijk en regionale afspraken gemaakt.

Dienstverlening

 • Als aanbeveling gaven veel panelleden de suggestie om gerichter een tijdstip te noemen bij een belafspraak. Dat vinden we een goede tip. We onderzoeken of dat nu al gebeurt. Als dat niet zo is, dan kijken we of we het specifieker aangeven van een tijdstip kunnen invoeren.
 • Het Patiëntenpanel vroeg ook om meer duidelijkheid over afspraken en de verwachte wachttijd. De wachttijd is een veelbesproken onderwerp bij alle ziekenhuizen. Het is een lastig onderwerp, omdat er veel verschillen per specialisme, we hebben te maken met landelijke wetgeving en willen patiënten zo goed mogelijk informeren. Daarbij is vooral een realistische wachttijd belangrijk om teleurstelling te voorkomen. Dit punt blijft onder onze aandacht, maar is niet eenvoudig op te lossen.
 • Uit het onderzoek kwam ook een aantal keer de aanbeveling om de patiënt centraal te zetten en niet de organisatie. De patiënt staat centraal in alles wat we doen. We zijn er immers voor de patiënt. Toch werken we er dagelijks aan om de patiënt ook daadwerkelijk het gevoel te geven centraal te staan. We kunnen hier nog veel in leren. Gelukkig is iedereen die bij Adrz werkt enthousiast om hierover bij te leren.
 • Het Patiëntenpanel vraagt naar aanleiding van het onderzoek ook aandacht voor het verbeteren van de communicatie tussen afdelingen. Ook hier heeft het panel een goed punt. De onderlinge communicatie heeft onze continue aandacht. We maken ook hier stappen, die wellicht niet altijd direct zichtbaar zijn.

Veiligheid/algemeen

 • Een goede bewegwijzering is een belangrijke aanbeveling van het Patiëntenpanel. Tijdens de eerste uitbraak van het virus hebben we snel allerlei aanpassingen op onze locaties moeten realiseren. Dat is niet altijd eenvoudig gebleken en we hebben ook een aantal dingen uit moeten proberen. Inmiddels hebben we alle locaties en de gewenste bewegwijzering goed in kaart en is de communicatie hierover up-to-date.
 • Het Patiëntenpanel vraagt ons consequent te zijn in de maatregelen per afdeling en personeel het goede voorbeeld te laten geven in het naleven van de maatregelen. In onze interne communicatie schenken we veel aandacht aan het naleven van de richtlijnen en het feit dat deze voor iedereen gelden. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen die samenhangen met onderzoeken of behandelingen. De richtlijnen en het naleven ervan blijft in onze interne communicatie een prioriteit.
 • Het consequent en overal doorvoeren van triage wordt ook als aanbeveling gegeven. Waar het kan proberen we zoveel mogelijk dezelfde werkwijzen te hanteren. Onze locatie in Goes is daarbij altijd het uitgangspunt. Naast het feit dat dit onze meest drukke locatie is, is deze locatie ook ons eigendom en dus in eigen beheer. De locaties in Vlissingen en Zierikzee huren wij en dat doen wij samen met andere huurders. Dat kan er soms voor zorgen dat wij niet in staat zijn dezelfde maatregelen door te voeren dan in Goes.
 • Het Patiëntenpanel geeft aan soms te volle wachtkamers te zien. Dit is een mooie aanbeveling waar we elkaar bij kunnen helpen. Op basis van alle gegevens, bijvoorbeeld hoeveel mensen er toegestaan zijn in een wachtkamer, plannen wij de afspraken voor verschillende specialismen, onderzoeken en behandelingen in. We zien echter steeds vaker dat ons verzoek om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen (tenzij dit medisch noodzakelijk is) niet wordt opgevolgd. Patiënten nemen soms niet één maar meerdere begeleiders mee. Hierdoor lopen de wachtkamers helaas vol. Voor ons is het zeer belangrijk dat patiënten dus zo veel mogelijk alleen komen.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden

Aanmelden Adrz Patiëntenpanel

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Adrz Patiëntenpanel? Dan kunt u zich hier aanmelden.