Ons verhaal: Samen Zeeland

Goede zorg in Zeeland moet behouden blijven. Daar zet Adrz zich maximaal voor in. Dat kunnen we niet alleen, maar dat doen we samen met andere Zeeuwse (zorg)instellingen.

Zeeland is dunbevolkt, de afstanden zijn groot en een derde van het oppervlak bestaat uit water. In Zeeland wonen veel ouderen en jonge mensen trekken weg om in andere provincies te gaan wonen en werken. Daardoor wordt de uitdaging om voorzieningen en bedrijvigheid in Zeeland op peil te houden steeds groter en staat Zeeland als aantrekkelijke leefomgeving onder druk.

Goede en voor iedereen beschikbare zorg is een belangrijk onderdeel van die leefomgeving, maar ook deze staat onder druk. Meer mensen hebben de komende jaren zorg nodig, terwijl het steeds moeilijker wordt om mensen in de zorg aan te nemen. Dat geldt voor heel Nederland, maar zeker voor Zeeland.

Om onder andere deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, heeft Adrz de strategie Samen Zeeland ontwikkeld. De kernthema’s die hierin worden uitgewerkt zijn:

  • Zorg dichtbij waar mogelijk
  • Zorg centraal waar nodig
  • Midden in de maatschappij
  • Betrouwbaar en gastvrij

Leer meer over onze strategie “Samen Zeeland, Strategie Adrz“.

Onze missie

Onze missie geeft aan waar Adrz voor staat

Verantwoordelijkheid nemen voor de patiënt in Zeeland

Onze kernwaarden

Betrouwbaar
Betrouwbaar betekent voor Adrz dat we onze afspraken nakomen. Met onze patiënten, onze samenwerkingspartners, de samenleving en elkaar. We maken realistische plannen en werken efficiënt. De patiënten en andere betrokkenen ervaren dat we duidelijk en op tijd communiceren.

Gastvrij
Gastvrij betekent dat we 24/7 patiënten, bezoekers én elkaar hartelijk ontvangen en een warm gevoel geven. De patiënt voelt zich als klant goed behandeld. Medewerkers zien elkaar als klant en werken daarom klantgericht. De patiënt ervaart net dat stapje extra. Medewerkers doen dat stapje extra ook voor elkaar. Het Patiëntgerichtheidsprogramma en het programma Cultuur en Leiderschap gaan deze begrippen laden.

Erasmus MC

Sinds 2017 is Adrz juridisch onderdeel van het Eras­mus MC. Het Erasmus MC is onze academische ruggengraat. Onze relatie met het universitair medisch centrum in Rotterdam breiden we de komen jaren verder uit tot voorkeurs partner. Ook met huisartsen en zorginstellingen in de regio werken we samen om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Zeeland te verbeteren.

Lees meer over de samenwerking Adrz en Erasmus MC.

Ontstaan Adrz

Adrz is in januari 2010 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen en de Stichting Ziekenhuis Walcheren. De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (SOZ) bestond sinds 1981 na een fusie tussen ziekenhuis ‘De Bevelanden’ in Goes en het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. In 1987 zijn de locaties Bergzicht en St. Joanna in Goes in een nieuwe hoofdvestiging ondergebracht. In Zierikzee zijn sinds 2001 de klinische voorzieningen gesloten. Deze locatie doet dienst als buitenpolikliniek en dagbehandelingcentrum.

SOZ en stichting Ziekenhuis Walcheren

SOZ was een algemeen ziekenhuis met 364 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen. De Stichting Ziekenhuis Walcheren is ontstaan in 1984 na een fusie tussen het Gasthuis in Middelburg en ziekenhuis Bethesda-St. Joseph in Vlissingen. De hoofdvestiging zetelde in Vlissingen. Na een proces van verbeteringen van de gezondheidszorg in Zeeland was er sprake van een intensieve overlegvorm met de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (locaties Goes en Zierikzee) onder de naam “Samen Beter, Beter Samen” (SBBS).

ServiZZZ

In dat samenwerkingskader hebben beide ziekenhuizen een aparte stichting ‘ServiZZ’ opgericht, waarin de ondersteunende diensten waren ondergebracht die aan beide ziekenhuizen diensten verleenden. Het betrof de afdelingen Finance en Control, Personeel en Organisatie en Secretariaat. In de loop van 2008 zijn nog andere ondersteunende onderdelen dezelfde weg gevolgd. De raden van bestuur waren in het bestuur van ServiZZ vertegenwoordigd.

Ziekenhuis Walcheren

Ziekenhuis Walcheren was een algemeen ziekenhuis met 369 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen. Naast de basiszorg beschikte het ziekenhuis over een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) erkenning voor een PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) afdeling.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

De naam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werd gekozen vanwege de Zeeuwse achtergrond van Michiel de Ruyter. Hij werd geboren op 24 maart 1607 als Michiel Adriaenszoon De Ruyter in Vlissingen. Al op jonge leeftijd werd hij zeevaarder en wist snel op te klimmen van scheepsjongen tot schipper. Na zijn carrière in de walvisvaart, kaapvaart en koopvaardij wordt hij gevraagd in dienst te treden bij de Admiraliteit  van Zeeland.