Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Ons verhaal

Adrz is een algemeen ziekenhuis dat alle gangbare speci­alismen aanbiedt. Onze grote spoedeisende hulp is bovendien enorm belangrijk voor het borgen van acute zorg in de regio. Meer dan 80% van de inwoners van deze regio maakt gebruik van onze planbare zorg.

Investeren in planbare en chronische zorg

Al onze medewerkers dragen bij aan het bieden van goede zorg in Zeeland op het juiste moment en de juiste plaats. Onze strategie is te investeren in planbare en chronische zorg om de toeganke­lijkheid van kwalitatief hoogwaardige en doelmatige acute zorg te garanderen. De medewerkers van Adrz zijn de kern van de tevredenheid over onze zorg. Iedere medewerker heeft een rol in dit proces. Zowel in het zicht van de patiënt als achter de schermen. We zijn er voor onze patiënt, waarbij we het iedere dag weer net iets beter willen doen dan gisteren. Dat is vanzelfsprekend Adrz.

Onze missie

Onze missie geeft aan waar Adrz voor staat

De Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort bieden op medisch gebied van huisarts tot (super) specialistische zorg, waar en wanneer nodig.

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het Adrz voor gaat: Adrz is een vanzelfsprekende partner voor medewerkers, patiënten en andere stakeholders. Dit houdt in dat we streven naar gastvrije en betrouwbare zorg voor onze patiënten, onze afspraken nakomen, realistische plannen maken, efficiënt werken en financieel gezond zijn.

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Adrz zijn ‘betrouwbaar’ en ‘gastvrij’.

Erasmus MC

Sinds 2017 is Adrz onderdeel van het Eras­mus MC. Het Erasmus MC is onze academische ruggengraat. Onze relatie met het universitair medisch centrum in Rotterdam breiden we de komen jaren verder uit tot voorkeurs partner. Ook met huisartsen en zorginstellingen in de regio werken we samen om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Zeeland te verbeteren.

Ontstaan Adrz

Adrz is in januari 2010 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen en de Stichting Ziekenhuis Walcheren. De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (SOZ) bestond sinds 1981 na een fusie tussen ziekenhuis ‘De Bevelanden’ in Goes en het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. In 1987 zijn de locaties Bergzicht en St. Joanna in Goes in een nieuwe hoofdvestiging ondergebracht. In Zierikzee zijn sinds 2001 de klinische voorzieningen gesloten. Deze locatie doet dienst als buitenpolikliniek en dagbehandelingcentrum.

SOZ en stichting Ziekenhuis Walcheren

SOZ was een algemeen ziekenhuis met 364 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen. De Stichting Ziekenhuis Walcheren is ontstaan in 1984 na een fusie tussen het Gasthuis in Middelburg en ziekenhuis Bethesda-St. Joseph in Vlissingen. De hoofdvestiging zetelde in Vlissingen. Na een proces van verbeteringen van de gezondheidszorg in Zeeland was er sprake van een intensieve overlegvorm met de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (locaties Goes en Zierikzee) onder de naam “Samen Beter, Beter Samen” (SBBS).

ServiZZZ

In dat samenwerkingskader hebben beide ziekenhuizen een aparte stichting ‘ServiZZ’ opgericht, waarin de ondersteunende diensten waren ondergebracht die aan beide ziekenhuizen diensten verleenden. Het betrof de afdelingen Finance en Control, Personeel en Organisatie en Secretariaat. In de loop van 2008 zijn nog andere ondersteunende onderdelen dezelfde weg gevolgd. De raden van bestuur waren in het bestuur van ServiZZ vertegenwoordigd.

Ziekenhuis Walcheren

Ziekenhuis Walcheren was een algemeen ziekenhuis met 369 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen. Naast de basiszorg beschikte het ziekenhuis over een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) erkenning voor een PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) afdeling.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

De naam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werd gekozen vanwege de Zeeuwse achtergrond van Michiel de Ruyter. Hij werd geboren op 24 maart 1607 als Michiel Adriaenszoon De Ruyter in Vlissingen. Al op jonge leeftijd werd hij zeevaarder en wist snel op te klimmen van scheepsjongen tot schipper. Na zijn carrière in de walvisvaart, kaapvaart en koopvaardij wordt hij gevraagd in dienst te treden bij de Admiraliteit  van Zeeland.