Organisatie en bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden Adrz ziet erop toe dat de doelstelling wordt nageleefd en dat de gelden goed worden besteed. De bestuursleden hebben een brede ervaring op medisch en financieel gebied en zetten zich belangeloos in.

  • J. de Vries – voorzitter
  • M.J.J. Janssens – penningmeester
  • J. Heijnsdijk – bestuurslid
  • M. de Pagter – bestuurslid
  • M.J. Wolf – bestuurslid
  • I. de Mol – contactpersoon

RSIN-nummer 8153.90.403

Beloningsbeleid, bestuurders van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun rol.

Jaarrekening