Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Eerstelijn

Bent u huisarts of een andere verwijzer? Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Prikken via Diagnovum

Adrz gaat per 17 juni 2020 de samenwerking aan met Diagnovum. Met als doel: de regionale zorgketen versterken en het verbeteren van de service aan u als eerstelijnszorgverlener. Zo kunt u straks materialen bestellen via de website van Diagnovum. die worden bezorgd als de koerier patiëntenmateriaal ophaalt. Voor het gebruikte materiaal krijgt u meteen schoon materiaal terug. Ook kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur al uw vragen stellen bij het Klantcontact Centrum, dat u ook kan doorverbinden met het lab voor de consulfunctie. Voor meer informatie kunt u alvast de website van Diagnovum bezoeken.

Bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek

De bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek wordt langzaam weer verder opgeschaald. Een aantal van onze buitenposten is inmiddels weer geopend. Dit heeft een aantal consequenties.

Triage op urgentie vervalt

Patiënten voor bloedafname worden niet langer getriëerd op urgentie. Het laboratorium neemt in principe alle aanvragen in ontvangst. Bij uw aanvraag hoeft u dus niet langer een “spoed”-indicatie mee te geven als de uitslag niet binnen enkele uren bekend hoeft te zijn.

Ook bij aanvragen via ZorgDomein is een papieren aanvraagbrief essentieel

Onze buitenprikposten beschikken niet over mogelijkheden om aanvragen elektronisch te verwerken. Het is dus essentieel dat de originele aanvraagbrief bij het materiaal wordt ingezameld. Patiënten zonder papieren uitdraai van de aanvraagbrief kunnen op onze buitenposten helaas niet geholpen worden.

Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende klinisch chemicus via 088-1254077. Lees meer over de priklocaties en tijden op adrz.nl/priklocaties. Bekijk hier de instructie voor het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein.

Patiënten doorverwijzen naar COVID-testpoli

In Adrz Goes zijn we gestart met de COVID-testpoli. In de testpoli kunnen we mensen snel en veilig testen op een coronabesmetting. De testpoli is een samenwerking met de GGD en is bedoeld voor het testen van zorgpersoneel en doorgestuurde patiënten. Patiënten hebben voor de testpoli altijd een doorverwijzing nodig van de huisarts:

Op weekdagen kunnen patiënten van 9.00 tot 16.30 uur terecht in de COVID-testpoli. In het weekend, op Hemelvaartsdag en op Tweede Pinksterdag is de poli geopend van 09.00 tot 12.00.

Contact met Adrz

Heeft u een praktische vraag, dan kunt u deze per e-mail stellen aan ons coördinatiepunt: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Wilt u contact met een dienstdoende specialist, neem dan contact op via 088 125 00 00 en vraag naar de dienstdoende specialist van het betreffende specialisme.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u wijzigingen in uw praktijk doorgeven, zoals een nieuwe of vertrokken huisarts of een wijziging van adres, praktijknaam of telefoonnummer? Of heeft u een verkeerd EDIFACT-bericht ontvangen? Controleer dan eerst of uw NAW-gegevens goed staan genoteerd bij Vektis. Het aanpassen van uw gegevens in Vektis duurt ongeveer 3 weken. Het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) haalt uw gewijzigde gegevens op uit Vektis. Omdat er enige tijd overheen kan gaan voordat wij de nieuwe gegevens doorkrijgen, vragen wij u om de wijzigingen ook door te geven aan Adrz via het e-mailadres eerstelijn.coordinatie@adrz.nl.

Zorgverlenersportaal

Via het Zorgverlenersportaal van Adrz heeft u toegang tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) van uw patiënten en kunt u hun medische Adrz-gegevens inzien. In de onderstaande instructies leest u stap voor stap hoe u het portaal gebruikt:

Gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal

Om gebruik te maken van het Zorgverlenersportaal moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in het bezit van een UZI-pas. Als u gebruik wenst te maken van Zorg-ID moet op uw PC of netwerk de ZORG-ID-‘applet’ zijn geïnstalleerd. Download de ZORG-ID Client Application.
  2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven zijn/haar dossier te raadplegen. Uw patiënt kan de toestemming instellen via Mijn Adrz (het patiëntenportaal).
  3. U moet een account hebben voor het Zorgverlenersportaal. Om toegangscodes te ontvangen moet u eerst een gebruikersverklaring invullen. Bent u opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant, laat dan uw supervisor deze overeenkomst invullen. Stuur de ingevulde formulieren ingevuld naar: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Na ongeveer één week ontvangt u een mail dat de account gebruikt kan worden. De gebruikersinstructie kunt u vinden op deze pagina.

Vraag patiënten om toestemming

Wij stellen het op prijs als u uw patiënten ook vraagt om toestemming te verlenen voor het uitwisselen van medische gegevens. Hiervoor zijn gezamenlijk met de ZHCO en apotheken formulieren, folders, posters en een slide voor uw wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze zijn op te vragen bij u eigen organisatie of via eerstelijn.coordinatie@adrz.nl.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u veilig digitaal verwijzen naar Adrz. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal verwijzen? Meldt u zich dan aan bij ZorgDomein. Zij brengen u als verwijzer geen kosten in rekening en vaak is de koppeling van ZorgDomein met uw elektronisch patiëntendossier (HiX/XIS) al gerealiseerd.