Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en hier de veelgestelde vragen over het Coronavirus bij Adrz.

Eerstelijn

Bent u huisarts of een andere verwijzer? Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Contact met Adrz

Heeft u een praktische vraag, dan kunt u deze per e-mail stellen aan ons coördinatiepunt: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Wilt u contact met een dienstdoende specialist, neem dan contact op via 088 125 00 00 en vraag naar de dienstdoende specialist van het betreffende specialisme.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u wijzigingen in uw praktijk doorgeven, zoals een nieuwe of vertrokken huisarts of een wijziging van adres, praktijknaam of telefoonnummer? Of heeft u een verkeerd EDIFACT-bericht ontvangen? Controleer dan eerst of uw NAW-gegevens goed staan genoteerd bij Vektis. Het aanpassen van uw gegevens in Vektis duurt ongeveer 3 weken. Het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) haalt uw gewijzigde gegevens op uit Vektis. Omdat er enige tijd overheen kan gaan voordat wij de nieuwe gegevens doorkrijgen, vragen wij u om de wijzigingen ook door te geven aan Adrz via het e-mailadres eerstelijn.coordinatie@adrz.nl.

Zorgverlenersportaal

Via het Zorgverlenersportaal van Adrz heeft u toegang tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) van uw patiënten en kunt u hun medische Adrz-gegevens inzien. In de onderstaande instructies leest u stap voor stap hoe u het portaal gebruikt:

Gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal

Om gebruik te maken van het Zorgverlenersportaal moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in het bezit van een UZI-pas. Als u gebruik wenst te maken van Zorg-ID moet op uw PC of netwerk de ZORG-ID-‘applet’ zijn geïnstalleerd. Deze werkt alleen op Windows.
  2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven zijn/haar dossier te raadplegen. Uw patiënt kan de toestemming instellen via Mijn Adrz (het patiëntenportaal).
  3. U moet een account hebben voor het Zorgverlenersportaal. Om toegangscodes te ontvangen moet u eerst een gebruikersverklaring invullen. Bent u opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant, laat dan uw supervisor deze overeenkomst invullen. Stuur de ingevulde formulieren ingevuld naar: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Na ongeveer één week kunt u de inloggegevens ophalen bij de ICT-afdeling van Adrz. Wij vragen u dan om zich te legitimeren.

Vraag patiënten om toestemming

Wij stellen het op prijs als u uw patiënten ook vraagt om toestemming te verlenen voor het uitwisselen van medische gegevens. Hiervoor zijn gezamenlijk met de ZHCO en apotheken formulieren, folders, posters en een slide voor uw wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze zijn op te vragen bij u eigen organisatie of via eerstelijn.coordinatie@adrz.nl.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u veilig digitaal verwijzen naar Adrz. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal verwijzen? Meldt u zich dan aan bij ZorgDomein. Zij brengen u als verwijzer geen kosten in rekening en vaak is de koppeling van ZorgDomein met uw elektronisch patiëntendossier (HiX/XIS) al gerealiseerd.