Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Eerstelijn

Bent u huisarts of een andere verwijzer? Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Contact met Adrz

Heeft u een praktische vraag, dan kunt u deze per e-mail stellen aan ons coördinatiepunt: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Wilt u contact met een dienstdoende specialist, neem dan contact op via 088 125 00 00 en vraag naar de dienstdoende specialist van het betreffende specialisme.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u wijzigingen in uw praktijk doorgeven, zoals een nieuwe of vertrokken huisarts of een wijziging van adres, praktijknaam of telefoonnummer? Of heeft u een verkeerd EDIFACT-bericht ontvangen? Controleer dan eerst of uw NAW-gegevens goed staan genoteerd bij Vektis. Het aanpassen van uw gegevens in Vektis duurt ongeveer 3 weken. Het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) haalt uw gewijzigde gegevens op uit Vektis. Omdat er enige tijd overheen kan gaan voordat wij de nieuwe gegevens doorkrijgen, vragen wij u om de wijzigingen ook door te geven aan Adrz via het e-mailadres eerstelijn.coordinatie@adrz.nl.

Zorgverlenersportaal

Via het Zorgverlenersportaal van Adrz heeft u toegang tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) van uw patiënten en kunt u hun medische Adrz-gegevens inzien. In de onderstaande instructies leest u stap voor stap hoe u het portaal gebruikt:

Gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal

Om gebruik te maken van het Zorgverlenersportaal moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in het bezit van een UZI-pas. Als u gebruik wenst te maken van Zorg-ID moet op uw PC of netwerk de ZORG-ID-‘applet’ zijn geïnstalleerd. Download de ZORG-ID Client Application.
  2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven zijn/haar dossier te raadplegen. Uw patiënt kan de toestemming instellen via Mijn Adrz (het patiëntenportaal).
  3. U moet een account hebben voor het Zorgverlenersportaal. Om toegangscodes te ontvangen moet u eerst een gebruikersverklaring invullen. Bent u opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant, laat dan uw supervisor deze overeenkomst invullen. Stuur de ingevulde formulieren ingevuld naar: eerstelijn.coordinatie@adrz.nl. Na ongeveer één week ontvangt u een mail dat de account gebruikt kan worden. De gebruikersinstructie kunt u vinden op deze pagina.

Vraag patiënten om toestemming

Wij stellen het op prijs als u uw patiënten ook vraagt om toestemming te verlenen voor het uitwisselen van medische gegevens.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u veilig digitaal verwijzen naar Adrz. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal verwijzen? Meldt u zich dan aan bij ZorgDomein. Zij brengen u als verwijzer geen kosten in rekening en vaak is de koppeling van ZorgDomein met uw elektronisch patiëntendossier (HiX/XIS) al gerealiseerd.