Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Medische staf

De 180 aan het ziekenhuis verbonden medisch specialistenzijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De staf heeft een stafbestuur, gekozen door en uit leden van de VMS. Het doel is gezamenlijk een kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten te bevorderen, evenals het behartigen van de belangen van de stafleden.

De kernstaf

Elke maand komt de kernstaf bijeen. De kernstaf is een besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit 1 vertegenwoordiger per vakgroep. Daarnaast zijn de medisch managers bij de kernstafvergaderingen aanwezig. Alle stafleden komen 2 keer per jaar bijeen in de algemene ledenvergadering. Hierin worden het financieel jaarverslag en de jaarlijkse begroting van de VMS vastgesteld. Het stafbestuur adviseert de raad van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Regelmatig is er overleg met de raad van bestuur en 1-2 keer per jaar met de raad van commissarissen. In aanvulling hierop vinden er regelmatig besprekingen plaats omtrent diverse strategische onderwerpen.

Samenstelling stafbestuur

Op 1 maart 2018 had het stafbestuur de volgende samenstelling:

  • Olga Fierloos, anesthesioloog
  • Ismail Aksoy, cardioloog en penningmeester
  • Marcel van den Berge, internist en voorzitter
  • Deborah Leonards, geriater

Het stafbureau

Het stafbestuur wordt ondersteund door het stafbureau:

  • Anita van Agtmaal, secretaresse
  • Claudia van ‘t Westeinde, secretaresse
  • Oda Meulenberg, beleidsmedewerker