Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Medische staf

De 200 aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De staf heeft een stafbestuur, gekozen door en uit leden van de VMS. Het doel is gezamenlijk een kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten te bevorderen, evenals het behartigen van de belangen van de stafleden.

De kernstaf

Elke maand komt de kernstaf bijeen. De kernstaf is een besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit 1 vertegenwoordiger per vakgroep. Daarnaast zijn de medisch managers bij de kernstafvergaderingen aanwezig. Alle stafleden komen 2 keer per jaar bijeen in de algemene ledenvergadering. Hierin worden het financieel jaarverslag en de jaarlijkse begroting van de VMS vastgesteld. Het stafbestuur adviseert de raad van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Regelmatig is er overleg met de raad van bestuur en 1-2 keer per jaar met de raad van commissarissen. In aanvulling hierop vinden er regelmatig besprekingen plaats omtrent diverse strategische onderwerpen.

Samenstelling stafbestuur

Sinds 1 september 2020 kent Adrz officieel een Geïntegreerd Stafbestuur. Dit bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • J.G.J. Milhous, voorzitter VMS
  • M. Mehra, vicevoorzitter VMS
  • M.E. van Welsem, bestuurslid VMS
  • C.M.W. Teunissen, bestuurslid VMS en voorzitter CMSB
  • F.E.M. Dams, bestuurslid en vicevoorzitter CMSB
  • A.M. Konings, bestuurslid en voorzitter VMSD

Bestuurssecretaris medische staf

  • Mr. M. (Marcel) Schroevers

Het stafbureau

Het stafbestuur wordt ondersteund door het stafbureau:

  • Desiree Nijsse, secretaresse
  • Claudia van ‘t Westeinde, secretaresse

Medisch beleidsplan

Bekijk het Medisch beleidsplan 2022-2024.