Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Patiëntervaringsonderzoek

Adrz onderzoekt continu de ervaringen van patiënten. Hiervoor maakt het ziekenhuis gebruik van een zogenaamd Patient reported experience measure (PREM) onderzoek. Dit onderzoek voert onafhankelijk meetbureau Mediquest uit op verzoek van Adrz. Met de resultaten uit dit onderzoek verbeteren we de heel gericht kwaliteit van onze patiëntenzorg.

Hoe werkt het patiëntervaringsonderzoek?

Mediquest stuurt namens Adrz een mail naar patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of de polikliniek hebben bezocht. Dit geldt alleen voor patiënten waarvan:

  • Een e-mailadres bekend bij Adrz
  • Toestemming hebben gegeven om benaderd te mogen worden voor een ervaringsonderzoek

In de mail staat een unieke link die toegang geeft tot de korte digitale vragenlijst. Patiënten die vaker het ziekenhuis bezoeken ontvangen meerdere keren deze vragenlijst, maar nooit vaker dan eenmaal per jaar.

Veelgestelde vragen

Waarom word ik uitgenodigd voor dit onderzoek?

Wij willen graag uw mening over de zorg van Adrz, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. Vanuit onze bestanden worden alle patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven én bij het ziekenhuis bekend zijn, met een e-mailadres geselecteerd. Deelname is vrijwillig en vertrouwelijk en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het onderzoek?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. U kunt alleen meedoen aan het onderzoek als u een e-mail met een uitnodiging van Mediquest, namens ons/Adrz heeft ontvangen. Het onderzoek is digitaal en de vragenlijst staat op internet.

Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?

Nee, het is niet meer mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen.

Hoe kan het dat iemand die overleden is, toch wordt aangeschreven?

Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek gaan we uit van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets verandert in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld overlijden) van de patiënt, terwijl dat nog niet in onze systemen is verwerkt. Als uw gegevens niet juist zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan Adrz.

Is het onderzoek vertrouwelijk?

Ja, het onderzoek is vertrouwelijk. Het onderzoek wordt in opdracht van Adrz uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest. Mediquest heeft geen inzage in uw patiëntgegevens. De onderzoeksgegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig verwerkt. Heeft u de vragenlijst na twee weken niet ingevuld, dan ontvangt u automatisch eenmalig een herinnering. Wij kunnen niet zien of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook uw antwoorden kunnen wij niet inzien. Het e-mailadres dat wij aan Mediquest hebben aangeleverd wordt na het invullen van de vragenlijst, na maximaal 2 maanden, verwijderd uit alle bestanden door Mediquest.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Ja, Adrz heeft een contract en verwerkersovereenkomst met de uitvoerende partij Mediquest waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:
  • alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld;
  • persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen;
  • uw gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitnodiging;
  • persoonsgegevens mogen ook niet voor een ander doel worden gebruikt dan deze vragenlijst.

Ik wil niet benaderd worden voor de vragenlijst. Hoe regel ik dat?

Wilt u geen uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen? Dan kunt u dit aangeven op het online patiëntenportaal Mijn Adrz. Op de pagina Toestemmingen klikt u op de knop Tevredenheidsonderzoek. Deze staat alleen op ‘aan’ als u in het verleden toestemming heeft gegeven. U kunt ook bij de Adrz-receptie vragen om dit voor u aan te passen in het systeem of u kunt het regelen via het digitale Toestemmingsformulier.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen maar wel een ervaring of een klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

Heeft u een ervaring of klacht die u met ons wil delen, dan kan dat op verschillende manieren. Kijk voor meer informatie op de website.

Ik heb een andere vraag over deelname. Bij wie kan ik terecht?

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek, de vragen of de methodiek kunt u contact opnemen met de verantwoordelijken binnen Adrz via adrz.pto@adrz.nl.

Wat doet Adrz met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en de dienstverlening in Adrz te verbeteren.

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.