Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Organisatie en bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van Adrz. De raad is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Raad van bestuur

Claudia Brandenburg
Voorzitter raad van bestuur

Jolanda de Vries
Lid raad van bestuur

Raad van Commissarissen

Dhr. G.J.H.C.M. Peeters – voormalig bestuurder zorginstelling
Voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie

Prof. dr. O. Timmermans – professor healthy region
Vicevoorzitter en voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Mw. I. van Stijn – intensivist
Lid en lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Dhr. A.J.M. Loogman – zelfstandig bestuursadviseur
Lid en voorzitter Auditcommissie Financiën

Mw. L.P. van Rijsoort – HR-directeur
Lid en lid Auditcommissie Financiën en Remuneratiecommissie

Lees hier de toezichtvisie raad van commissarissen

V.l.n.r.: mw. L.P. van Rijsoort, dhr. A.J.M. Loogman, mw. I. van Stijn, Prof. Dr. O. Timmermans, dhr. G.J.H.C.M. Peeters

Bestuurssecretaris Adrz

Mw. dr. Leandra Boonman – de Winter

Statuten Adrz

Onkostenvergoeding raad van bestuur