Organisatie en bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van Adrz. De raad is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Raad van bestuur

De heer J. (John) Taks
Voorzitter raad van bestuur

Prof. Dr. J. (Jolanda) de Vries
Lid raad van bestuur

Dr. L. (Linda) Kemink
Lid raad van bestuur

Raad van Commissarissen

 

Drs. P.H. (Peter) Draaisma – voorzitter
Lid remuneratiecommissie
Lid auditcommissie financiën

A.J.M. (André) Loogman, RA – lid
Voorzitter auditcommissie financiën

Drs. M.G.C. (Madina) Schut – lid
Voorzitter remuneratiecommissie
Lid commissie kwaliteit, mens en verbetering

Dhr. P.J. (Peter) Hoppener – lid