Patiëntenpanelresultaten Thuistoediening

We vroegen de panelleden in hoeverre zij bekend zijn met en interesse hebben in thuistoedieningen van injecties, infusen of toedieningen in een gezondheidscentrum in de buurt van hun woongebied. Het onderzoek leverde veel waardevolle informatie op over de ervaringen en wensen van de patiënten binnen Zeeland. De projectleiders gebruiken deze input voor verbeteringen en de volgende stappen binnen het verder implementeren van thuistoediening.

Scope en achtergrond deelnemers

De enquête over Thuistoediening is uitgezet bij 200 panelleden en er hebben 112 (N=112) panelleden gereageerd.

Meer dan de helft van de patiënten (74%) reist met eigen vervoer, waarvan 8% met een mantelzorger naar Adrz komt. Daarnaast komt 16% op de fiets en 3% te voet. Openbaar vervoer en taxivervoer staan beide op 3%. De taxi wordt alleen vergoed voor specifieke behandelingen met een ernstig onderliggend lijden, dit kan een reden zijn waarom dit percentage relatief laag ligt.

30% van de deelnemers geven aan geen beroep te kunnen doen op mantelzorgers.

30 % van de panel leden is nog werkzaam.

Resultaten

Er is nog weinig ervaring met thuistoedieningen onder de panelleden, 75% heeft hier nog niet mee te maken gehad, 8% een keer via de thuisarts, 3% door een ander ziekenhuis en 11% door andere zorgverleners van farmatherapeutische verpleegkundige zorg of dient zelfstandig toe via een injectie.

Voor thuistoediening is er in de enquête onderscheid gemaakt tussen een infuus en een injectie. De resultaten zijn als volgt:

Infuus thuis

Thuistoediening via een infuus wordt door 92% positief gevonden, 2% negatief en 7% heeft geen mening. De voordelen die genoemd worden zijn:

 • Geen reistijd en de behandeling vindt plaats in eigen omgeving (70%)
 • Makkelijk inplannen (50%)

Er werd ook specifiek opgemerkt dat het voor vrouwen met hypermesis gravidarum thuistoediening een uitkomst zou kunnen zijn en dat de parkeerkosten wegvallen.

De nadelen die benoemd zijn:

 • De behandeling vindt plaats in de eigen omgeving (4%)
 • Het is niet te combineren met andere afspraken (4%)
 • Anders (9%), waaronder: onvoldoende kennis en kunde in de thuisomgeving om de toediening te geven, waarbij ook afgevraagd wordt wie het gaat toedienen. Verder kan thuis als angstig en onveilig ervaren worden en is niet elke thuissituatie geschikt voor het verkrijgen van zorg.

Injectie thuis

Thuistoediening via een injectie wordt door 94% als positief ervaren, 4% negatief en 3% heeft geen mening. De voordelen die genoemd worden:

 • Geen reistijd (78%)
 • Het vindt plaats in de eigen omgeving (61%)
 • Makkelijk inplannen (55%)

Ook geven panelleden het injecteren graag zelf te willen leren toedienen.

Nadelen die aangegeven worden:

 • Het vindt plaats in de eigen omgeving (5%)
 • Niet te combineren met andere afspraken (6%)
 • Anders (5%), waaronder: onvoldoende kennis en kundigheid thuis om de toediening te geven, waarbij ook afgevraagd wordt wie gaat toedienen. Verder kan thuis als angstig, onveilig ervaren, is er genoeg hulp als er iets mis gaat?

Satelliet locatie (gezondheidscentrum)

Naast het toedienen van een infuus of injectie thuis, zijn er in de enquête ook vragen gesteld over beide behandelingen op een satelliet locatie (een gezondheidscentrum).

Infuus

Een toediening via een infuus op een satelliet locatie wordt door 68% positief ervaren, 17% negatief en 15% heeft geen mening. Voordelen worden vooral gezien in minder reistijd (59%) en geen ongemak van het reizen (33%). Verder werd aangegeven dat de locatie invloed heeft op de voorkeur voor een satelliet locatie, zo zouden drukke toeristische plekken en verpleeghuizen minder de voorkeur hebben. Ook wordt er aangegeven dat het ongemak van het reizen blijft bestaan, dat is niet anders dan reizen van en naar het ziekenhuis.

Nadelen die aangeven worden zijn:

 • Geen contact met de verpleegkundige (36%)
 • Niet te combineren met andere afspraken (7%)
 • Overig (11%).

Er wordt vooral aangegeven dat als je dan toch naar een locatie moet, het net zo fijn is om naar Adrz te rijden. Het is wel bepalend op welke afstand de locatie ligt in vergelijking met het ziekenhuis. Zo geeft 75% aan dat de locatie binnen 5 km moet liggen, 23% tussen de 5-10 km.

Injectie

Een toediening via een injectie op een satelliet locatie wordt door 79% positief gevonden, 11% negatief en 10% heeft geen mening. Voordelen worden vooral gezien in minder reistijd (65%) en geen ongemak van het reizen (30%). Verder werd aangegeven dat de locatie invloed heeft op de voorkeur voor een satelliet locatie. Locaties op drukke toeristische plekken, plekken waar je moeilijk komt met de auto of veel parkeerkosten worden onaantrekkelijk gevonden.

Nadelen die aangeven worden zijn:

 • Geen contact met de verpleegkundige (24%)
 • Niet te combineren met andere afspraken (3%)
 • Het vindt plaats in de eigen omgeving (3%)
 • Anders (12%), waaronder het ongemak van het reizen blijft bestaan en parkeren wordt als potentieel probleem gezien door de verminderde mogelijkheden of hoge parkeerkosten.

Er wordt vooral aangegeven dat als je dan toch naar een locatie moet, het net zo fijn is om naar een ziekenhuis te rijden. Het is wel bepalend op welke afstand de locatie ligt in vergelijking van het ziekenhuis. Zo geeft 73% aan dat dit binnen 5 km moet liggen, 22% tussen de 5-10 km.

Algemeen

Voor de panelleden die thuistoediening niet zien zitten omdat het in de eigen woonomgeving plaatsvindt, wordt het alternatief satellietlocatie als positief gezien. Er wordt waarde gehecht aan een contactmogelijkheid met iemand die kennis en kunde heeft.

De keuzevrijheid in waar de behandeling plaatsvindt wordt door 45% als heel belangrijk ervaren, 31% belangrijk 12% neutraal, overige 12% niet belangrijk.

Voorkeuren

De laatste vraag in de enquête werkte helaas, 10 % van panelleden hebben dit antwoord in de suggesties aangegeven. Hieruit blijken de volgende voorkeuren:

Voorkeur 1: thuistoediening 90%, satelliet locatie 0%, ziekenhuis 10%

Voorkeur 2: thuistoediening 0%, ziekenhuis 50%, satelliet locatie 40%, niet ingevuld 10%

Voorkeur 3: thuistoediening 10%, ziekenhuis 20%, satelliet locatie 50%, niet ingevuld 20%

Aanbevelingen

 1. Zorg dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is wanneer de toediening thuis of op een satelliet locatie plaatsvindt.
 2. Zorg dat er medische begeleiding aanwezig is, onder andere voor vragen en begeleiding rond de aandoening van de patiënt. Contact met het Adrz blijft erg belangrijk.
 3. Er is behoefte aan zelftoediening, dit kan verder onderzocht worden.
 4. Satelliet locaties inzetten binnen een straal van 5 km van een ziekenhuis biedt geen meerwaarde.
 5. Kijk naar andere initiatieven bij ziekenhuizen in Nederland, zoals bij hemofilie patiënten en hyperemesis gravidarum.
 6. De aard van diagnose en behandeling heeft invloed op de voorkeur, hier dient rekening mee gehouden worden.
 7. Zorg voor het borgen van de financiële kanten vanuit de zorgverzekeraar.

Eindconclusie

Thuistoediening is een goed initiatief en een mooi voorbeeld van innovatie binnen de zorg. Veel patiënten zullen hier blij mee zijn.