Word vriend

Veel projecten van Stichting Vrienden Adrz zijn gerealiseerd dankzij steun van onze vrienden. Wilt u ook meehelpen? Word dan vriend van de Stichting Vrienden Adrz. We stellen uw gift zeer op prijs.

Mogelijkheden

Wilt u vriend worden? Dan kunt u een donatie doen. Wilt u wel een donatie doen, maar liever geen vriend worden, dan leest u hieronder meer over de mogelijkheden. Stichting Vrienden Adrz is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling vindt u op Anbi.nl.

Eenmalige gift

Als u liever geen vriend wordt, maar ons wel eenmalig wilt ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL73 RABO 0159 9832 66 t.n.v. Stichting Vrienden Adrz. Elke bijdrage is welkom.

Periodiek schenken

Wilt u Stichting Vrienden Adrz regelmatig en voor minimaal 5 jaar steunen, dan kunt u een periodieke schenking doen. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking te doen. De schenking wordt per notariële akte vastgelegd. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met onze notaris.

Legaat

Indien gewenst kunt u Stichting Vrienden Adrz ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u Stichting Vrienden Adrz ondersteunt.

Speciale actie

Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen Adrz. Overweegt u om op deze wijze het ziekenhuis te steunen en hebt u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op. De patiënten geven vaak spontaan bij het vertrek na een ziekenhuisopname een bloemetje, gebak of geldbedrag om hun dank uit te drukken. Ook zij kunnen de Stichting Vrienden Adrz ondersteunen door bijvoorbeeld een eenmalige bijdrage.

Dank aan alle sponsors en gevers

Stichting Vrienden Adrz heeft de afgelopen jaren vele mooie initiatieven en projecten bij Adrz kunnen ondersteunen. Mede dankzij een bijdrage van bedrijven, fondsen en particulieren Stichting DaDa, Stichting Roparun, Stichting Monuta Helpt, Kiwanis Goes – de Bevelanden, Hurgronje Fonds, Haringparty Goes, Croonwolter & Dros, Cordeel Nederland, Rotaryclub Goes, Siemens Healthcare, Nutricia Nederland BV, Soroptimisten, Delta Zeeland Fonds, Rabobank Walcheren Noord-Beveland, Rabobank Oosterschelde, Wijkcentrum Goes, Stichting Palazolli, Diaconie Hervormde Gemeente en vele andere gevers.