Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Afgifte geneeskundige verklaring

Specialisten van Adrz krijgen regelmatig verzoeken van patiënten, die bij hen onder behandeling zijn, om een geneeskundige verklaring af te geven. Zo’n verklaring bevat een oordeel over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Vaststellen medische (on)geschikheid

Het gaat er bij een medische verklaring om vast te stellen of de patiënt vanuit medisch oogpunt geschikt is voor een opleiding, het verrichten van bepaald werk of van bepaalde activiteiten, recht kan doen gelden op een voorziening of in aanmerking komt voor een verzekering.

Verklaring door onafhankelijk arts

Een behandelend medisch specialist mag geen geneeskundige verklaring afgeven. Dit mag alleen gedaan worden door een onafhankelijk arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan hij, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend medisch specialist.