Zorgdomein

Via ZorgDomein kunnen externe zorgverleners patiënten digitaal elektronisch verwijzen naar Adrz en is het aanvragen van diagnostiek bij Adrz mogelijk. De informatie-uitwisseling en het elektronisch verwijzen hebben kwalitatieve en efficiencyvoordelen voor patiënten en voor zorgverleners.

Om te mogen verwijzen naar een specialist en aanvragen van diagnostiek dient de gebruiker door de ziektekostenverzekeraars geautoriseerd te zijn.

Informatie over ZorgDomein

Aanmelden

Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal verwijzen? Meld u zich dan aan bij ZorgDomein. Zij brengen u als verwijzer geen kosten in rekening en vaak is de koppeling van ZorgDomein met uw elektronisch patiëntendossier (HIX/XIS) al gerealiseerd.

Waarnemers en machtigingen

Ook voor waarnemers en AIOS-en is het mogelijk om binnen ZorgDomein een account aan te maken. Meer hierover leest u op de website van ZorgDomein. In het kort moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • De praktijk meldt zich aan voor ZorgDomein. Op praktijkniveau/HIS-niveau is er dan een aansluiting.
  • Iedere huisarts, AIOS, assistent, POH, etc. die toegang wil tot ZorgDomein, gaat een keer vanuit het HIS naar ZorgDomein
  • Daar wordt hij/zij herkend als nieuwe gebruiker en kan hij zij een profiel aanmaken (als je geen AGB hebt kun je wel een profiel aanmaken, alleen nog niet zelfstandig/namens iemand verwijzen)

De betreffende persoon zonder AGB (AIOS) vraagt aan de verantwoordelijk zorgverlener (huisarts) om hem/haar te machtigen – dit kan de huisarts regelen in zijn eigen profiel in ZorgDomein.

Hulp nodig? ZorgDomein staat voor u klaar

ZorgDomein helpt u graag bij het implementeren van digitaal verwijzen naar Adrz. Via de site is informatie over veel gestelde vragen en andere algemene onderwerpen beschikbaar. Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u een mail sturen naar support@zorgdomein.nl of bellen met Service & Support 020-4715282.

Gebruik ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u uw patiënten digitaal naar Adrz verwijzen en aanvragen plaatsen voor:

Huisartsen kunnen tevens gebruik maken van het digitaal meedenkconsult.

Digitaal meedenkconsult

Huisartsen kunnen advies vragen over een behandeling aan een medisch specialist zonder de patiënt te verwijzen via het digitaal meedenkconsult van ZorgDomein. Het digitaal meedenkconsult is geschikt voor enkelvoudige en niet acute vragen. Het meedenkconsult wordt volledig digitaal afgehandeld en is dus niet geschikt voor complexe vragen. De behandelend huisarts moet nagaan of in de gegeven situatie volstaan kan worden met dit digitaal advies of dat er meer nodig is. Kan dat niet, dan kan de patiënt verwezen worden naar het ziekenhuis. Voor spoedvragen kan de huisarts telefonisch contact opnemen met de dienstdoende specialist. Bij complexe vragen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar Adrz.

De patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. De afhandeling van het digitaal meedenkconsult wordt gedaan door de medisch specialist. De aanvragend huisarts ontvangt binnen 3 werkdagen een bericht via Edifact. De huisarts bespreekt daarna het advies met de patiënt.

Verwijzingen

Het Adrz heeft bij een aantal verwijsmogelijkheden inclusiecriteria en de voorbereiding voor het verwijzen opgenomen. Bijvoorbeeld voor het verwijzen van spoed of verkorte toegangstijd dient er bij een aantal specialismen eerst telefonisch contact te zijn.

Het verwijzen naar een medisch specialist kunt u via Medisch specialistische zorg. U kunt uw patiënt verwijzen naar de polikliniek of naar de Spoed Eisende Hulp.

Voor elke specialisme dat het Adrz aanbiedt zijn er een aantal mogelijkheden om uw patiënt te verwijzen.

  • Regulier, verwijsafspraak of combinatieafspraak: reguliere verwijzing naar de polikliniek. Het type zorgaanbod is afhankelijk van “traject” en/of “inclusiecriteria”.
  • Verkorte toegangstijd: verwijzing naar de polikliniek waarbij de verwijzer zelf de toegangstijd bepaalt (als alternatief voor een reguliere of een spoedafspraak).
  • Spoed: zorg binnen 24 uur op de Spoed Eisende Hulp. De zorg vindt binnen 24 uur plaats en er is altijd telefonisch contact. Het telefoonnummer staat bij “voorbereiding verwijzer”.

Voorziening gipskamer

Het aanvragen van een voorziening gipskamer (orthese) kunt u via Welzijn / Hulpmiddelen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht voor de patiënt die direct via de pin betaald dienen te worden.

Tips!

Indien er informatie in de verwijsmogelijkheid mist of er deze is niet duidelijk, dit graag aan ons doorgeven via “Feedback op aanbod”, rechts bovenin het verwijsscherm.

Verwijst u al via ZorgDomein naar Adrz, maar kunt u ons zorgaanbod lastig vinden? U vindt het zorgaanbod het snelst door bij ‘Zoeken’ in het aanbodscherm ‘Adrz’ in te toetsen. Als u regelmatig naar Adrz verwijst, zal hierna het zorgaanbod voor Adrz bovenaan blijven staan als u sorteert op ‘Eigen verwijshistorie’. Dit kan verschillen per zorgvraag: per specialisme kan dus een andere zorginstelling bovenaan staan.