Zorgdomein

Via ZorgDomein kunt u veilig digitaal verwijzen naar Adrz. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal verwijzen? Meld u zich dan aan bij ZorgDomein.

Patiënten verwijzen naar Adrz via ZorgDomein

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Eerstelijn op de website van Adrz.

Soort onderzoek Toelichting
Laboratorium
(Diagnovum – Adrz)
In ZorgDomein kunt u via Diagnostiek > Laboratorium digitaal een laboratoriumonderzoek aanvragen.
Beeldvormende technieken In ZorgDomein kunt u via Diagnostiek > CT; Echo; MRI; Nucleaire geneeskunde; Röntgenonderzoek digitaal een onderzoek op de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde aanvragen.Tevens kunt u via ZorgDomein uw patiënt verwijzen naar het Borstzorgcentrum.
Overige diagnostiek In ZorgDomein kunt u via Diagnostiek > Echo; Endoscopie; Functieonderzoek digitaal een diagnostisch onderzoek aanvragen. Bij het invullen van een aanvraagformulier voor diagnostiek wordt de verwijzer gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Verwijzen In ZorgDomein kunt u via Medisch specialistische zorg uw patiënt verwijzen naar de polikliniek of naar de Spoed Eisende Hulp.
Voorziening gipskamer In ZorgDomein kunt u via Welzijn / Hulpmiddelen > Hulpmiddelen een voorziening gipskamer (orthese) aanvragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht voor de patiënt die direct via de pin betaald dienen te worden.

Verwijzen

Voor elke specialisme dat Adrz aanbiedt zijn er een aantal mogelijkheden om uw patiënt te verwijzen.

  • Regulier, verwijsafspraak of combinatieafspraak: reguliere verwijzing naar de polikliniek. Het type zorgaanbod is afhankelijk van “traject” en/of “inclusiecriteria”.
  • Verkorte toegangstijd: verwijzing naar de polikliniek waarbij de verwijzer zelf de toegangstijd bepaalt (als alternatief voor een reguliere of een spoedafspraak).
  • Spoed: zorg binnen 24 uur op de Spoed Eisende Hulp. De zorg vindt binnen 24 uur plaats en er is altijd telefonisch contact. Het telefoonnummer staat bij “voorbereiding verwijzer”.

Als een verwijzing niet via ZorgDomein geplaatst kan worden, om wat voor reden dan ook, kan er een mail (via het beveiligde zorgmail van de huisarts) gestuurd worden naar AfspraakCentrale@adrz.nl