Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Sterftecijfer (HSMR)

Het sterftecijfer of de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. De HSMR van Adrz over 2019 is 80. Met dit cijfer zitten we mooi onder het landelijk gemiddelde van 100. De vastgestelde HSMR van Adrz over 2018 was 94.

Bekijk het HSMR-rapport 2017-2019 en de lijst op basis waarvan het sterftecijfer wordt berekend. Eind 2021 volgt het HSMR-rapport over 2020.

Berekening HSMR

De HSMR is dus de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer zoals bij Adrz 80 is, is de werkelijke sterfte 20% lager dan verwacht; bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 120 is deze juist 20% hoger dan verwacht op basis van de populatie.

Meer informatie

Meer informatie over de HSMR vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).