Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Sterftecijfer (HSMR)

Het sterftecijfer of de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. De HSMR van Adrz over 2018 is 94. Met dit cijfer zitten we mooi onder het landelijk gemiddelde van 100. De vastgestelde HSMR van Adrz over 2017 was 85.

Een mooi resultaat

Adrz scoort op geen enkel punt significant boven het landelijk gemiddelde van 100 en bij ‘ziekten van hart en vaatstelsel’ zitten we met het cijfer 79 zelfs flink onder het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat.

Verbeterde registratie

In 2017 is de registratie van onze sterftecijfers sterk verbeterd ten opzichte van de jaren ervoor, waardoor ons ziekenhuis de afgelopen jaren weer mooi onder het gemiddelde uitkomt. We zijn blij met dit resultaat. Bekijk het HSMR-rapport 2016-2018 en de lijst op basis waarvan het sterftecijfer wordt berekend. Eind 2020 volgt het HSMR-rapport over 2019.

Berekening HSMR

De HSMR is dus de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte lager dan verwacht en bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 106 is het juist hoger dan verwacht.

Meer informatie

Meer informatie over de HSMR vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).