Sterftecijfer (HSMR)

Het sterftecijfer of de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. De HSMR van Adrz over 2022 is 100. Met dit cijfer zitten we precies op het landelijk gemiddelde van 100.

HSMR-rapport

Bekijk het HSMR-rapport 2020-2022 en de lijst op basis waarvan het sterftecijfer wordt berekend. Eind 2024 volgt het HSMR-rapport over 2023.

Berekening HSMR

De HSMR is dus de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte 6% lager dan verwacht; bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 120 is deze juist 20% hoger dan verwacht op basis van de populatie.

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.