Sterftecijfer (HSMR)

Het sterftecijfer of de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. De HSMR van Adrz over 2016 is vastgesteld op 112. Dat cijfer is lager dan dat van het jaar ervoor (126), maar ligt boven het landelijk gemiddelde.

Verbeterde registratie

De gemiddeld hogere HSMR van Adrz komt door een onjuiste en onvolledige registratie. Uit onderzoek is gebleken dat de onvolledige registratie van nevendiagnose (extra aandoeningen zoals diabetes of hartfalen) en de hoofddiagnose tot een onjuist en te hoog cijfer hebben geleid. In 2017 is deze registratie verbeterd,  waardoor de verwachting is dat Adrz over verslagjaar 2017 op het landelijk gemiddelde (100) zal scoren.

Bekijk hier het HSMR-rapport 2015-2017 en de lijst .

Berekening HSMR

De HSMS is dus de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte lager dan verwacht en bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 106 is het juist hoger dan verwacht. Meer informatie over de HSMR vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).