Sterftecijfer (HSMR)

Het sterftecijfer of de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. De HSMR van Adrz over 2017 is vastgesteld op 85. Dat cijfer is lager dan het jaar ervoor (112) en ligt onder het landelijk gemiddelde van 100.

Verbeterde registratie

In 2017 is de registratie van onze sterftecijfers verbeterd ten opzichte van de jaren ervoor, waardoor het cijfer nu fors onder het landelijk gemiddelde is uitgekomen. Bekijk hier het HSMR-rapport 2015-2017 en de lijst op basis waarvan het sterftecijfer wordt berekend.

Berekening HSMR

De HSMR is dus de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte lager dan verwacht en bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 106 is het juist hoger dan verwacht.

Meer informatie

Meer informatie over de HSMR vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).