Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Kwaliteit

Elke individuele patiënt de juiste zorg bieden, waar en wanneer nodig, daar gaan we voor. Die zorg bieden we zelf of we zorgen ervoor dat de patiënt bij een van onze ketenpartners terecht kan.

Accreditaties

De zorgvraag van de patiënt is voor ons leidend. Goede en veilige zorg leidt tot meer tevreden patiënten. Mede daarom vinden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars accreditaties belangrijk. Ook laten we met deze accreditaties zien waar we goed in zijn en waar we aan het verbeteren zijn.

Qualicor Europe-accreditatie

Adrz is door Qualicor Europe geaccrediteerd. Dit betekent dat ons ziekenhuis kwalitatief goede en veilige zorg levert en voortdurend werkt aan het optimaliseren hiervan. De accreditatie omvat ook ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het systeem waarmee we risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid aanpassen.

Qualicor Europe controleert elke vijf jaar of Adrz voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over het toedienen van medicatie, het gebruik van medische apparatuur en de informatieoverdracht tussen zorgprofessionals. In juni 2021 bracht Qualicor Europe voor het laatst een bezoek aan Adrz en concludeerde dat Adrz voldoet aan de kwaliteitseisen. Adrz is beoordeeld aan de hand van de internationale kwaliteitsnorm Qmentum. Naast deze externe Qualicor Europe-accreditatie controleren we zelf ook regelmatig onze kwaliteit en veiligheid door middel van interne audits.

ISO-accreditatie laboratoria en Trombosedienst

Ons Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI), ons Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en onze Trombosedienst hebben van de Raad voor Accreditatie het certificaat ISO 15189 ontvangen. Het KCL en de Trombosedienst hebben bovendien het ISO 22870-accreditaat gekregen. Beide zijn belangrijk internationale keurmerken; met het behalen hiervan voldoen we aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor medische laboratoria.

Ziekenhuisapotheek ISO-gecertificeerd

Ziekenhuisapotheek Scheldezoom is ISO9001 gecertificeerd en voldoet aan de veldnorm Good Manufacturing Practice Ziekenhuisfarmacie.

Roze Lintje Borstkanker

Voor de zorg aan borstkankerpatiënten ontving Adrz het Roze Lintje. Dat betekent dat we zorg verlenen volgens de eisen van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Ook is onze borstkankerzorg door verzekeraar CZ ingedeeld in de categorie ‘Beste Zorg’.

Klokkenluidersregeling

Binnen Adrz hebben we een gemeenschappelijke klokkenluidersregeling. Het van belang dat degenen die werkzaam zijn of hebben gewerkt bij Adrz, op adequate en veilige wijze een melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in het ziekenhuis. Een goede procedureregeling is daarbij van belang en is vastgelegd in onze klokkenluidersregeling.

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.