Kwaliteit

Elke individuele patiënt de juiste zorg bieden, waar en wanneer nodig, daar gaan we voor. Die zorg bieden we zelf of we zorgen ervoor dat de patiënt bij een van onze ketenpartners terecht kan.

Keurmerken en accreditaties

De zorgvraag van de patiënt is voor ons leidend. Goede en veilige zorg leidt tot meer tevreden patiënten. Mede daarom vinden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars keurmerken en accreditaties steeds belangrijker en laten we zien waar we goed in zijn en waar we aan het verbeteren zijn.

NIAZ-accreditatie

In december 2016 heeft Adrz het ziekenhuisbrede NIAZ-certificaat behaald. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) controleert of Adrz voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld. Het certificaat dat we hebben ontvangen is geldig tot 1 januari 2021, daarna worden we opnieuw geaccrediteerd. Naast deze externe NIAZ-accreditatie controleren we zelf ook onze kwaliteit en veiligheid door middel van interne audits.

11 thema’s rond patiëntveiligheid

Bij Adrz is patiëntveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg. Onze patiënten moet zich veilig voelen in ons ziekenhuis en daar zetten wij ons dagelijks voor in. Landelijk zijn 11 thema’s rond patiëntveiligheid vastgesteld. Denk aan onderwerpen als het veilig klaarmaken en toedienen van medicijnen, extra aandacht voor ouderen tijdens een ziekenhuisopname of het voorkomen van verwisselingen van en bij patiënten. Adrz heeft alle thema’s geïmplementeerd.

Klokkenluidersregeling

Binnen Adrz hebben we een gemeenschappelijke klokkenluidersregeling. Het van belang dat degenen die werkzaam zijn of hebben gewerkt bij Adrz, op adequate en veilige wijze een melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in het ziekenhuis. Een goede procedureregeling is daarbij van belang en is vastgelegd in onze klokkenluidersregeling.