Opname en bezoek

Op deze pagina’s vindt u alle informatie voor wanneer u wordt opgenomen in Adrz, een afspraak heeft bij een van de poliklinieken of een bezoek brengt aan een vriend of familielid. Ook leest u hier over hoe alles geregeld is wat betreft kosten en verzekering, hoe het zit met uw rechten en plichten als patiënt en welke faciliteiten er in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.