Over Adrz

Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Naast afdelingen voor algemene zorg hebben we een grote afdeling Spoedeisende Hulp die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio.

Samenwerkingsverbanden

Sinds 2017 is Adrz onderdeel van het Erasmus MC. Ook werken we samen met huisartsen en andere zorginstellingen in de regio om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Zeeland te verbeteren. Daarbij betrekken we onze patiënt in het zorgproces zodat hij kan meebeslissen in zijn behandeltraject.

 

Bij Adrz zetten 2250 medewerkers, 180 medisch specialisten en 140 vrijwilligers zich dagelijks in om u zo goed mogelijk te helpen, behandelen en verzorgen.