Opvragen van uw medisch dossier

Adrz houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Dit is een wettelijke verplichting. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Als patiënt heeft u recht om uw medisch dossier in te zien of er een kopie van te krijgen. Wij verlenen geen inzage of een kopie van uw medisch dossier aan uw partner, familielid of anderen. Tenzij u de betreffende persoon hiervoor gemachtigd heeft.

Hoe kunt u een kopie van uw medisch dossier opvragen?

Stap 1

Vraag een kopie van uw medisch dossier op bij het centraal punt medische dossiers Adrz. Dit kan via de onderstaande aanvraagformulieren:

Op het aanvraagformulier staat uitleg over wat u precies kunt aanvragen. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent.

Stap 2

Stuur het formulier per post naar centraal punt medische dossiers Adrz, Postbus 15, 4460 AA Goes of per e-mail naar adrz.cmd@adrz.nl.

Het opzoeken van uw gegevens kost tijd. Houd u bij het opvragen van uw gegevens rekening met een verwerkingstijd van 3-4 weken.

Een kopie van een röntgenonderzoek opvragen

Indien u alleen een kopie wilt van een röntgenonderzoek, zoals een röntgenfoto, CT-scan of MRI, dan kunt u dit rechtstreeks bij de afdeling Radiologie opvragen. Gegevens vanaf 2005 krijgt u mee op cd-rom. U kunt hiervoor naar de afdeling Radiologie in het ziekenhuis in Goes of Vlissingen komen of contact opnemen met deze afdeling via 0118 425 581.

Iemand anders machtigen

Indien u zelf de aanvraag voor een kopie of inzage in uw medisch dossier niet kan doen of niet in staat bent naar het ziekenhuis te komen, is het mogelijk om iemand anders hiervoor te machtigen. Hiervoor vult u onderstaand machtingsformulier in.

Voor het ophalen van uw medische dossier kan de gemachtigde, zodra hij of zij hiervan bericht heeft ontvangen, naar het ziekenhuis in Goes komen. De gemachtigde moet zichzelf kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen in uw medisch dossier?

In principe is het opvragen van een kopie van uw medisch dossier gratis. Wij vertrouwen erop dat u hier redelijk mee omgaat. Indien u herhaaldelijk verzoekt om inzage of een kopie of uw verzoek niet gegrond is of buitensporig, hebben wij het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien dit het geval is, laten wij dat van te voren weten.

Hoe lang duurt het voordat uw gegevens gereed liggen?

Het opzoeken van uw gegevens kost tijd. Wij kunnen uw gegevens niet direct uitprinten en aan u meegeven. De wettelijke termijn waarbinnen wij uw gegevens moeten aanleveren is 4 weken. Wij proberen uw gegevens binnen 3-4 weken aan te leveren.

Samen met uw arts uw dossier doornemen?

Als u samen met uw arts uw medisch dossier wilt doornemen, dan kunt u contact opnemen met het centraal punt medische dossiers. Het centraal punt medische dossiers vraagt de desbetreffende polikliniek dan een afspraak voor u te maken met de arts. U kunt uw verzoek natuurlijk ook tijdens uw afspraak bij de arts kenbaar maken.

Vragen en informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met het centraal punt medisch dossier via telefoonnummer 06 129 342 43 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00 -12.00 uur) of mailadres adrz.cmd@adrz.nl.

Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.