Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Inzien van uw medisch dossier

Adrz houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Dit is een wettelijke verplichting. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Als patiënt heeft u recht om uw medisch dossier in te zien.

Mijn Adrz

Voor het inzien en downloaden van (delen van) uw medisch dossier kunt u gebruikmaken van Mijn Adrz. Mijn Adrz is het portaal speciaal voor onze patiënten. Een patiëntenportaal is een beveiligde digitale omgeving waarop u kunt inloggen om een deel van uw medische gegevens in te zien. Het gaat dan om de medische gegevens die bij Adrz van u bekend zijn. Ook kunt u een overzicht inzien en downloaden van al uw afspraken in Adrz. Via de knop ‘Mijn Adrz’ bovenin het scherm kunt u inloggen op Mijn Adrz.

Kijk voor meer informatie over Mijn Adrz, veelgestelde vragen en contact op de informatiepagina over Mijn Adrz.

Vragen en meer informatie inhoud medisch dossier

Bij vragen over de inhoud van uw medisch dossier kunt u contact opnemen met het Centraal punt Medische Dossiers via e-mailadres adrz.cmd@adrz.nl of via telefoonnummer 06 12 93 42 43 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00-12.00 uur).

Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen

Wanneer vraag ik een kopie op van mijn medisch dossier?

Stap 1

Kijk op Mijn Adrz om uw medische gegevens in te zien en eventueel uit te printen. Alle gegevens uit uw medisch dossier staan in Mijn Adrz. Mocht u bepaalde informatie onverhoopt toch niet terug kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met het Centraal punt Medische Dossiers (zie stap 2).

Stap 2

Als u de gewenste gegevens niet in Mijn Adrz ziet staan, dan kunt u contact opnemen met het Centraal punt Medische Dossiers. Dit kan via e-mailadres adrz.cmd@adrz.nl of via telefoonnummer 06 12 93 42 43 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00-12.00 uur).

Stap 3

U kunt ook een kopie van uw medisch dossier opvragen. Dit doet u door de onderstaande aanvraagformulieren in te vullen: Op het aanvraagformulier staat uitleg over wat u precies kunt aanvragen. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent met uw handtekening. Stuur het formulier vervolgens per post naar Centraal punt Medische Dossiers Adrz, Postbus 15, 4460 AA Goes of per e-mail naar adrz.cmd@adrz.nl. Het opzoeken van uw gegevens kost tijd. Houd u bij het opvragen van uw gegevens rekening met een verwerkingstijd van 3-4 weken.

When do you request a copy of your medical data?

Step 1

Request a copy of your medical file at Central Medical Records of Adrz. This can be accomplished with the following request forms: The request form explains what exactly you can request. It is important that you complete the form in its entirety and sign it.

Step 2

Send the form by post to Adrz, Attn: Central Medical Records, PO box 15, 4460 AA Goes or by e-mail to adrz.cmd@adrz.nl. Retrieving your data takes time. Please bear in mind that your data request will take 3-4 weeks to process.

Wann können Sie eine Kopie Ihrer Krankenakte anfordern?

Schritt 1

Fordern Sie eine Kopie Ihrer Krankenakte bei der Zentralstelle für Krankenakten (centraal punt medische dossiers Adrz) an. Für die Antragstellung sind folgende Formulare zu verwenden: Auf dem Antragsformular ist erläutert, was Sie genau anfordern können. Es ist wichtig, dass Sie das Formular vollständig ausfüllen und unterschreiben.

Schritt 2

Senden Sie das Formular per Post an Centraal punt medische dossiers Adrz, Postbus 15, 4460 AA Goes oder per E-Mail an adrz.cmd@adrz.nl. Das Aufsuchen der Daten ist zeitaufwendig. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Antrags etwa 3 – 4 Wochen dauert.

Hoe vraag ik een kopie van een röntgenonderzoek op?

Indien u alleen een kopie wilt van een röntgenonderzoek, zoals een röntgenfoto, CT-scan of MRI, dan kunt u dit rechtstreeks bij de afdeling Radiologie opvragen. Gegevens vanaf 2005 krijgt u mee op cd-rom. U kunt hiervoor naar de afdeling Radiologie in het ziekenhuis in Goes of Vlissingen komen of contact opnemen met deze afdeling via 0118 425 581.

Hoe kan ik iemand anders machtigen om mijn medisch dossier in te zien?

Wij verlenen niet zomaar inzage of een kopie van uw medisch dossier aan uw partner, familielid of anderen. Dit doen wij alleen als u de betreffende persoon hiervoor gemachtigd heeft. Wanneer u zelf de aanvraag voor een kopie of inzage in uw medisch dossier niet kan doen of niet in staat bent naar het ziekenhuis te komen, is het mogelijk om iemand anders hiervoor te machtigen. Hiervoor vult u onderstaand machtingsformulier in. Voor het ophalen van uw medische dossier kan de gemachtigde, zodra hij of zij hiervan bericht heeft ontvangen, naar het ziekenhuis in Goes komen. De gemachtigde moet zichzelf kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van mijn medisch dossier?

In principe is het opvragen van een kopie van uw medisch dossier gratis. Wij vertrouwen erop dat u hier redelijk mee omgaat. Indien u herhaaldelijk verzoekt om inzage of een kopie of uw verzoek niet gegrond is of buitensporig, hebben wij het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien dit het geval is, laten wij dat van te voren weten.

Hoe lang duurt het voordat mijn gegevens gereed liggen?

Het opzoeken van uw gegevens kost tijd. Wij kunnen uw gegevens niet direct uitprinten en aan u meegeven. De wettelijke termijn waarbinnen wij uw gegevens moeten aanleveren is 4 weken. Wij proberen uw gegevens binnen 3-4 weken aan te leveren.

Kan ik samen met mijn arts mijn dossier doornemen?

Als u samen met uw arts uw medisch dossier wilt doornemen, dan kunt u dit tijdens uw afspraak met uw arts kenbaar maken.