Patiëntenpanelresultaten Stichting Vrienden Adrz

We vroegen de panelleden in hoeverre zij bekend zijn met Stichting Vrienden Adrz, wat ze van de stichting verwachten en of ze projecten kennen die in aanmerking komen voor een aanvraag. Het onderzoek leverde de Stichting Vrienden Adrz veel waardevolle informatie op van waaruit we verder kunnen bouwen aan de naamsbekendheid en het uitrollen van de stichting zodat we zoveel mogelijk patiënten in Adrz een aangenamer verblijf kunnen bieden.

Resultaten

  • Op de vragenlijst over Stichting Vrienden Adrz hebben 115 panelleden gereageerd. Op de eerste vraag of de panelleden bekend zijn met de stichting hebben 71 leden aangegeven bekend te zijn met de stichting. Dit betekent dat we nog 25% missen. De panelleden hebben aangegeven de stichting te kennen via de website van Adrz en via de media.
  • Suggesties om meer bekendheid te geven, zijn flyers die ze krijgen bij afspraakbevestiging of flyers neerleggen in de wachtkamers. Daarnaast wordt aangegeven meer de media te zoeken bij nieuwe projecten.
  • Slechts 1/3 van de respondenten konden projecten benoemen die gefinancierd zijn door de stichting. Knuffels is het meest genoemde project.
  • 15% heeft ideeën aangedragen voor nieuwe projecten waarbij het meeste genoemd zijn kunstwerken in het ziekenhuis en meer groen in en om het ziekenhuis.
  • Van alle ingevulde formulieren geeft 89% geeft aan dat de stichting van meerwaarde is voor Adrz, met als belangrijkste doel extra aandacht voor de patiënt.
  • Dit onderzoek zullen wij later nog een keer herhalen om te kijken of onze scores verbeteren en de inspanningen die wij hiervoor doen, impact hebben.

Aanbevelingen

Meer groen in het ziekenhuis
Er is meerdere keren aangegeven dat het prettig is voor patiënten en bezoekers als er meer groen komt in en om het ziekenhuis. We kunnen in overleg met de Facilitaire Dienst of dit meegenomen kan worden vanuit het ziekenhuisbudget. Als dat niet het geval is, kunnen we dit als project opnemen voor de stichting.

Speelkamer
Een van de ideeën is om een speelkamer in te richten voor kinderen, waar je je kinderen achter kunt laten als je een afspraak hebt in het ziekenhuis. Op die manier kun je rustig in gesprek met de arts en kunnen de kinderen opgevangen worden (wellicht door een vrijwilliger). Lijkt een mooie suggestie, maar is niet haalbaar in verband met toezicht en verantwoordelijkheden.

Kunst in het ziekenhuis
Meerdere respondenten hebben aangegeven dat het een verrijking is kunst op te hangen in het ziekenhuis met uitleg over het betreffende kunstwerk. In het verleden hebben we kunst op verschillende manieren in het ziekenhuis tentoongesteld. In de vernieuwde aanpak met betrekking tot de publieke ruimtes in Goes, is aangegeven geen kunst tentoon te stellen.

Lectuur voor patiënten in wachtkamers
Een aantal heeft aangegeven dat het wenselijk is om recente lectuur te leggen in de wachtkamers. Dit hebben we in het verleden gedaan maar is op dit moment i.v.m. Corona niet mogelijk. We kunnen dit in de toekomst wellicht weer oppakken.

Meer zichtbaarheid voor de stichting
Als mogelijkheid om meer zichtbaarheid te krijgen voor Stichting Vrienden Adrz wordt aangegeven dat het wenselijk is om folders uit te geven, meer de media te zoeken en social media in te zetten als projecten gerealiseerd worden. Dit kunnen we zeker oppakken vanuit Communicatie en Marketing.

Aanmelden Adrz Patiëntenpanel

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Adrz Patiëntenpanel? Dan kunt u zich hier aanmelden.