Laboratorium (KCL)

Op deze pagina vindt u alle informatie voor zorgverleners over het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.

Sluiting tijdens feestdagen

Op Hemelvaartsdag (18 mei) en Pinksteren (29 mei) zijn de poliklinieken, Afspraakcentrale, Laboratorium en Radiologie gesloten.

Nieuwe referentie-intervallen

Lees hier meer over de nieuwe referentie-intervallen.

Bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek

Ook bij aanvragen via ZorgDomein is een papieren aanvraagbrief essentieel

Onze buitenprikposten beschikken niet over mogelijkheden om aanvragen elektronisch te verwerken. Het is dus essentieel dat de originele aanvraagbrief bij het materiaal wordt ingezameld. Patiënten zonder papieren uitdraai van de aanvraagbrief kunnen op onze buitenposten helaas niet geholpen worden.

Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende klinisch chemicus via 088-12 54 077. Lees meer over de priklocaties en tijden op adrz.nl/priklocaties. Bekijk hier de instructie voor het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein.

Actueel KCL

Wijziging Troponine-bepaling

Vanaf 9 januari 2020 voert het Klinisch chemisch laboratorium van het Adrz een nieuwe bepaling voor cardiaal troponine in: high sensitive (hs) Troponine I. Deze assay wordt conform internationale richtlijnen gerapporteerd in ng/L en niet meer in µg/L. De uitslagen zullen dus van een geheel andere orde van grootte zijn dan u gewend was. Ook het 99ste percentiel wijzigt:

  99ste percentiel
Troponine I tot 9 januari 2020 0,045 µg/L
hs Troponine I vanaf 9 januari 2020 59 ng/L

 

Let op: Alleen als de klachten langer dan 6 uur bestaan kan op basis van een Troponine I-waarde onder het 99ste percentiel een acuut coronair syndroom uitgesloten worden. (ESC-richtlijn 2015)

Aanpassing afkapwaarde PSA

Sinds 19 december 2019 rapporteert het Klinisch chemisch laboratorium Adrz niet meer de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden voor PSA, maar de afkapwaarde conform de NHG-standaard Mictieklachten bij mannen (2013).

CareWare

Sinds 12 november 2019 organiseren we het thuisprikken van patiënten digitaal met behulp van CareWare. Hiermee is het voor u ook mogelijk om een bloedafname thuis digitaal aan te vragen via ZorgDomein. Als u een order in ZorgDomein heeft geplaatst met afnamelocatie ‘thuis’ dan zullen wij deze automatisch opnemen in onze planning. U hoeft dus niet meer te bellen. Digitaal aanvragen is ook nog eens minder foutgevoelig dan aanvragen op papier of via mail.

Referentiewaarden

Bekijk de referentiewaarden (volwassenen, kinderen en ouderen) van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.