Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Laboratorium (KCL)

Op deze pagina vindt u alle informatie voor zorgverleners over het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.

Wijzigingen dienstverlening vanwege Coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn sommige priklocaties gesloten. Op deze pagina ziet u welke priklocaties nog geopend zijn. Dit overzicht wordt dagelijks aangepast. Wij vragen u vriendelijk alleen naar onze prikpoli’s te komen als dit niet uitgesteld kan worden. Wij verzoeken u het aantal ingestuurde patiënten tot een minimum te beperken.

Voorlopig zal het Adrz geen oproepen voor ABOlab-abonnementen versturen. Patiënten zullen in een later stadium alsnog opgeroepen worden.

Om risico op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) verder in te dammen, gaat de bloedafname terug naar alleen wat echt noodzakelijk is:

 • Prikken alleen nog in Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Koudekerke, Kloetinge en Oostkapelle. Dit betreft alleen patiënten zonder COVID-19 verdenking, conform triage bij de ingang.
 • Bloedafname thuis op aanvraag van huisarts of medisch specialist geschiedt alleen nog na overleg en met goedkeuring van dienstdoende KC.

Bovenstaande maatregelen gaan per direct in tot nader order en op basis hiervan zullen poli’s en routes van maandag 23 maart reeds zo veel mogelijk worden aangepast.

Bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek

De bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek is langzaam weer verder opgeschaald. Een aantal van onze buitenposten is inmiddels weer geopend. Dit heeft een aantal consequenties.

Triage op urgentie vervalt

Patiënten voor bloedafname worden niet langer getriëerd op urgentie. Het laboratorium neemt in principe alle aanvragen in ontvangst. Bij uw aanvraag hoeft u dus niet langer een “spoed”-indicatie mee te geven als de uitslag niet binnen enkele uren bekend hoeft te zijn.

Ook bij aanvragen via ZorgDomein is een papieren aanvraagbrief essentieel

Onze buitenprikposten beschikken niet over mogelijkheden om aanvragen elektronisch te verwerken. Het is dus essentieel dat de originele aanvraagbrief bij het materiaal wordt ingezameld. Patiënten zonder papieren uitdraai van de aanvraagbrief kunnen op onze buitenposten helaas niet geholpen worden.

Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende klinisch chemicus via 088-1254077. Lees meer over de priklocaties en tijden op adrz.nl/priklocaties. Bekijk hier de instructie voor het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein.

Actueel KCL

Wijziging Troponine-bepaling

Vanaf 9 januari 2020 voert het Klinisch chemisch laboratorium van het Adrz een nieuwe bepaling voor cardiaal troponine in: high sensitive (hs) Troponine I. Deze assay wordt conform internationale richtlijnen gerapporteerd in ng/L en niet meer in µg/L. De uitslagen zullen dus van een geheel andere orde van grootte zijn dan u gewend was. Ook het 99ste percentiel wijzigt:

  99ste percentiel
Troponine I tot 9 januari 2020 0,045 µg/L
hs Troponine I vanaf 9 januari 2020 59 ng/L

 

Let op: Alleen als de klachten langer dan 6 uur bestaan kan op basis van een Troponine I-waarde onder het 99ste percentiel een acuut coronair syndroom uitgesloten worden. (ESC-richtlijn 2015)

Aanpassing afkapwaarde PSA

Sinds 19 december 2019 rapporteert het Klinisch chemisch laboratorium Adrz niet meer de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden voor PSA, maar de afkapwaarde conform de NHG-standaard Mictieklachten bij mannen (2013).

CareWare

Sinds 12 november 2019 organiseren we het thuisprikken van patiënten digitaal met behulp van CareWare. Hiermee is het voor u ook mogelijk om een bloedafname thuis digitaal aan te vragen via ZorgDomein. Als u een order in ZorgDomein heeft geplaatst met afnamelocatie ‘thuis’ dan zullen wij deze automatisch opnemen in onze planning. U hoeft dus niet meer te bellen. Digitaal aanvragen is ook nog eens minder foutgevoelig dan aanvragen op papier of via mail.

Algemene informatie ABOlab

Het klinisch chemisch laboratorium van het Adrz biedt de abonnementservice ABOlab aan ter ondersteuning van de zorg bij chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en schildklierafwijkingen.

Werkwijze ABOlab

Het laboratorium roept de patiënt schriftelijk elk jaar of elk kwartaal op en verricht onderzoek conform de vigerende NHG-standaarden. U als huisarts ontvangt de laboratoriumresultaten. Voor uw patiënten zijn (meertalige) folders beschikbaar. Bloedafname is mogelijk op de laboratoria en op de priklocaties.

Na aanmelding voor een van de abonnementsservices roepen wij uw patiënt op in zijn of haar geboortemaand (of vaker afhankelijk van het gekozen pakket). Mocht een eerste (uitgebreide) controle al eerder gewenst zijn dan in de geboortemaand, dan kunt u eenmalig gebruikmaken van de losse pakketten op het probleemgestuurde aanvraagformulier of in ZorgDomein.

Verzoeken afwijkende frequentie of pakketsamenstelling

Wij streven een aanbod te creëren dat zo goed mogelijk strookt met de NHG-standaarden maar tevens voldoende overzichtelijk is. Soms laten standaarden ruimte voor meer patiëntspecifieke variatie dan we in de beperkte ruimte van een aanvraagformulier aan kunnen bieden. Indien voor individuele patiënten lagere frequenties of andere pakketsamenstellingen wenselijk zijn, dan kunnen we dit vaak voor u inrichten. Verzoeken voor een afwijkende frequentie of pakketsamenstelling kunt u doen via KCL.abolab@adrz.nl of als vrije tekst bij het aanvraagformulier.

Beschikbare abonnementen KCL

Cardiovasculair risicomanagement: CVRMlab (voorheen HVZlab)

 • 1 keer per jaar: jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM (2019): glucose (nuchter), lipidenspectrum (HDL, LDL, totaal cholesterol, HDL-totaal cholesterolratio, triglyceriden), natrium, kalium, kreatinine en eGFR, albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • 2 keer per jaar: halfjaarlijkse controle conform boven.
 • Klein CVRM:jaarcontrole zonder lipidenspectrum

De NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2019) laat u vrij in de bepaling van de controlefrequentie. Wij bieden dit pakket standaard jaarlijks of halfjaarlijks aan, maar een lagere frequentie is mogelijk. Ook spreekt de standaard zich niet uit over het al dan niet nuchter bepalen van glucose. Wij bieden regulier de bepaling van nuchtere glucose aan voor de opsporing van diabetes mellitus, maar desgewenst kan ook een niet-nuchtere glucose bepaald worden. Verzoeken voor een afwijkende frequentie of pakketsamenstelling kunt u doen via KCL.abolab@adrz.nl of als vrije tekst bij het aanvraagformulier.

Diabetesservice: DIAlab

 • 1 keer per jaar: jaarcontrole volgens NHG-standaard DM type 2 (2012): glucose (nuchter), HbA1C, lipidenspectrum (HDL, LDL, totaal cholesterol, HDL-totaal cholesterolratio, triglyceriden), natrium, kalium, kreatinine en eGFR, albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • 2 keer per jaar:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard.
  • Halfjaarlijks controle van glucose (nuchter) en HbA1C.
 • 4 keer per jaar:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard.
  • Elk kwartaal controle van glucose (nuchter) en HbA1C.

Nierservice: NIERlab

 • Mild verhoogd risico: jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
 • Matig verhoogd risico:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
  • Halfjaarlijks controle van kreatinine, eGFR en albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • Ernstig verhoogd risico:
  • 2 keer per jaar:
   • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
   • Halfjaarlijks controle van Hb/Ht, natrium, kalium, calcium, fosfaat, kreatinine, eGFR, en de albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
  • 4 keer per jaar:
   • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
   • Elk kwartaal controle van Hb/Ht, natrium, kalium, calcium, fosfaat, kreatinine, eGFR, en de albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).

Schildklierservice: SKAlab

1, 2 of 4 keer per jaar: TSH en vrij T4

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bij ons terecht via telefoonnummer  088 125 45 80 (bereikbaar van 8.00 tot 17.00) of via KCL.abolab@adrz.nl.

Referentiewaarden

Bekijk de referentiewaarden (volwassenen, kinderen en ouderen) van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.