Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Laboratorium (KCL)

Op deze pagina vindt u alle informatie voor zorgverleners over het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.

Openingstijden prikposten zomer

In de zomerperiode week 30 t/m 35 gelden aangepaste openingstijden of zijn sommige prikposten gesloten. Een actueel overzicht is te zien op de website van Diagnovum.

Bloedafname voor laboratoriumdiagnostiek

Ook bij aanvragen via ZorgDomein is een papieren aanvraagbrief essentieel

Onze buitenprikposten beschikken niet over mogelijkheden om aanvragen elektronisch te verwerken. Het is dus essentieel dat de originele aanvraagbrief bij het materiaal wordt ingezameld. Patiënten zonder papieren uitdraai van de aanvraagbrief kunnen op onze buitenposten helaas niet geholpen worden.

Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende klinisch chemicus via 088-1254077. Lees meer over de priklocaties en tijden op adrz.nl/priklocaties. Bekijk hier de instructie voor het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein.

Actueel KCL

Wijziging Troponine-bepaling

Vanaf 9 januari 2020 voert het Klinisch chemisch laboratorium van het Adrz een nieuwe bepaling voor cardiaal troponine in: high sensitive (hs) Troponine I. Deze assay wordt conform internationale richtlijnen gerapporteerd in ng/L en niet meer in µg/L. De uitslagen zullen dus van een geheel andere orde van grootte zijn dan u gewend was. Ook het 99ste percentiel wijzigt:

  99ste percentiel
Troponine I tot 9 januari 2020 0,045 µg/L
hs Troponine I vanaf 9 januari 2020 59 ng/L

 

Let op: Alleen als de klachten langer dan 6 uur bestaan kan op basis van een Troponine I-waarde onder het 99ste percentiel een acuut coronair syndroom uitgesloten worden. (ESC-richtlijn 2015)

Aanpassing afkapwaarde PSA

Sinds 19 december 2019 rapporteert het Klinisch chemisch laboratorium Adrz niet meer de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden voor PSA, maar de afkapwaarde conform de NHG-standaard Mictieklachten bij mannen (2013).

CareWare

Sinds 12 november 2019 organiseren we het thuisprikken van patiënten digitaal met behulp van CareWare. Hiermee is het voor u ook mogelijk om een bloedafname thuis digitaal aan te vragen via ZorgDomein. Als u een order in ZorgDomein heeft geplaatst met afnamelocatie ‘thuis’ dan zullen wij deze automatisch opnemen in onze planning. U hoeft dus niet meer te bellen. Digitaal aanvragen is ook nog eens minder foutgevoelig dan aanvragen op papier of via mail.

Beschikbare abonnementen KCL

Cardiovasculair risicomanagement: CVRMlab (voorheen HVZlab)

 • 1 keer per jaar: jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM (2019): glucose (nuchter), lipidenspectrum (HDL, LDL, totaal cholesterol, HDL-totaal cholesterolratio, triglyceriden), natrium, kalium, kreatinine en eGFR, albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • 2 keer per jaar: halfjaarlijkse controle conform boven.
 • Klein CVRM:jaarcontrole zonder lipidenspectrum

De NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2019) laat u vrij in de bepaling van de controlefrequentie. Wij bieden dit pakket standaard jaarlijks of halfjaarlijks aan, maar een lagere frequentie is mogelijk. Ook spreekt de standaard zich niet uit over het al dan niet nuchter bepalen van glucose. Wij bieden regulier de bepaling van nuchtere glucose aan voor de opsporing van diabetes mellitus, maar desgewenst kan ook een niet-nuchtere glucose bepaald worden. Verzoeken voor een afwijkende frequentie of pakketsamenstelling kunt u doen via KCL.abolab@adrz.nl of als vrije tekst bij het aanvraagformulier.

Diabetesservice: DIAlab

 • 1 keer per jaar: jaarcontrole volgens NHG-standaard DM type 2 (2012): glucose (nuchter), HbA1C, lipidenspectrum (HDL, LDL, totaal cholesterol, HDL-totaal cholesterolratio, triglyceriden), natrium, kalium, kreatinine en eGFR, albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • 2 keer per jaar:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard.
  • Halfjaarlijks controle van glucose (nuchter) en HbA1C.
 • 4 keer per jaar:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard.
  • Elk kwartaal controle van glucose (nuchter) en HbA1C.

Nierservice: NIERlab

 • Mild verhoogd risico: jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
 • Matig verhoogd risico:
  • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
  • Halfjaarlijks controle van kreatinine, eGFR en albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
 • Ernstig verhoogd risico:
  • 2 keer per jaar:
   • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
   • Halfjaarlijks controle van Hb/Ht, natrium, kalium, calcium, fosfaat, kreatinine, eGFR, en de albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).
  • 4 keer per jaar:
   • Jaarcontrole volgens NHG-standaard CVRM.
   • Elk kwartaal controle van Hb/Ht, natrium, kalium, calcium, fosfaat, kreatinine, eGFR, en de albumine-kreatinineratio (ACR, in ochtendurine).

Schildklierservice: SKAlab

1, 2 of 4 keer per jaar: TSH en vrij T4

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bij ons terecht via telefoonnummer  088 125 45 80 (bereikbaar van 8.00 tot 17.00) of via KCL.abolab@adrz.nl.

Referentiewaarden

Bekijk de referentiewaarden (volwassenen, kinderen en ouderen) van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz.