Praktische info polibezoek

Hieronder vindt u praktische informatie over uw bezoek aan de polikliniek. Zo vindt u informatie over parkeren, de route en onze faciliteiten.

Parkeren bij Adrz

Bij de locaties van Adrz in Goes en Vlissingen kunt u tegen betaling parkeren op de terreinen aan de voorzijde. Bij onze locatie in Zierikzee kunt u gratis parkeren. Hier vindt alle informatie over parkeren bij Adrz, inclusief de tarieven.

Toegankelijkheid Adrz

Alle locaties van Adrz hebben wij zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel. Op de pagina Toegankelijkheid Adrz leest u meer over de rolstoeltoegankelijkheid in Goes, Vlissingen en Zierikzee.

Faciliteiten

Adrz heeft op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee verschillende faciliteiten waar u als patiënt of bezoeker gebruik van kunt maken. Hier ziet u welke faciliteiten u op deze locaties kunt gebruiken.

Een tolk inschakelen

Goede communicatie tussen u en een medisch specialist is noodzakelijk, zodat u uw klachten goed kan uitleggen en de medisch specialist in staat wordt gesteld u goede zorg te leveren. Als u met uw medisch specialist onvoldoende met elkaar kunt communiceren, kunt u elkaar over essentiële zaken niet informeren. Wanneer u moeite heeft met de Nederlandse taal, maakt uw medisch specialist een inschatting of een tolk nodig is. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Een tolk inschakelen’.

Route

Via de onderstaande links, kunt u snel navigeren naar de verschillende locaties van ons ziekenhuis

naar locatie Goes

naar locatie Vlissingen

naar locatie Zierikzee

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.