Afspraak maken of wijzigen

Voor het maken of wijzigen van een afspraak gaat u naar de pagina afspraak maken.

Medische en andere vragen

Heeft u een medische of andere vraag, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
088 125 00 00.

Vanuit het buitenland kunt u bellen naar telefoonnummer 0031 113 234 000.

Vragen over factuur, kosten of verzekering (zorgfacturatie)

Heeft u vragen over uw factuur, de kosten of de verzekering van uw behandeling? Kijk dan op de pagina Kosten en verzekering. Staat het antwoord hier niet bij? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling F&C Facturatie via:

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Let op: deze contactgegevens zijn niet bedoeld voor inkoopfacturen.

Voor leveranciers

De inkopen van Adrz worden gedaan door de afdeling Inkoop. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkoop van goederen en diensten. De afdeling is bereikbaar via inkoop@adrz.nl.

Facturen

Op de factuur moet altijd een ordernummer, contractnummer of kostenplaats van Adrz vermeld zijn. Zonder deze gegevens kan de factuur niet verwerkt worden. Facturen graag zoveel mogelijk digitaal versturen naar fc.efactuur@adrz.nl. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het per post verstuurd worden naar:

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis B.V.
t.a.v. crediteurenadministratie
’s-Gravenpolderseweg 114
4462RA Goes

Herinneringen en aanmaningen kunnen gemaild worden naar de crediteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar via fc.crediteuren@adrz.nl of telefonisch via 088 1255912 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur).

Openingstijden locaties

Goes

De locatie Goes is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Dit geldt ook voor de spoedeisende hulp (SEH) van het Adrz Goes. Bij spoedgevallen neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts of de Huisartsenpost (HAP).

Vlissingen

De locatie Vlissingen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 21.30 uur. In de weekenden is deze locatie gesloten.

Zierikzee

De locatie Zierikzee is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. In de weekenden is deze locatie gesloten.

Klacht indienen

Onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of de organisatie. In de meeste gevallen kunt u het probleem het beste bespreken met degene die hiervoor verantwoordelijk is. De hulpverlener krijgt dan de kans de zorg te verbeteren. Indien dit niet leidt tot een gewenste oplossing, kunt u zich via het klachtenformulier richten tot onze klachtenfunctionaris. Deze neemt dan contact met u op.

Meer informatie over het behandelen van klachten bij Adrz vindt u in onze folders:

Tip geven

Heeft u een tip of suggestie? Die kunt u insturen via dit emailadres.

Compliment geven

Adrz vindt het van groot belang ervaringen van patiënten, cliënten en bezoekers te horen. Veel ervaringen met onze organisatie zijn gelukkig positief. Mocht u hierover iets kwijt willen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Wilt u een afdeling, een arts of een andere medewerker graag een compliment geven? U kunt schriftelijk een compliment indien door het invullen van het complimentenformulier.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Bent u verhuisd of wijzigt er iets anders in uw persoonlijke gegevens? Dan kunt u uw gegevens zelf aanpassen via Mijn Adrz. Lukt dit niet, dan kunt u een e-mail sturen naar bureaupatientenregistratie@adrz.nl.

Via dit e-mailadres kunt u ook het overlijden van een naaste doorgeven.

Beeldbellen

Bij Adrz heeft u de mogelijkheid om uw afspraak met uw behandelaar vanuit huis te doen, via beeldbellen.

Cliëntenraad

U kunt de Cliëntenraad per e-mail of per brief benaderen over onderwerpen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van Adrz of deskundige en patiëntvriendelijke zorg. Dit kan via:

Bekijk de pagina van de Cliëntenraad voor meer informatie.

Postadres Adrz

Post aan al onze locaties kunt u sturen naar:

Adrz
Postbus 15
4460 AA Goes

Voor post aan een patiënt vermeldt u bij het bovenstaande adres de Adrz-locatie (Goes, Vlissingen of Zierikzee). Ook vermeldt u de naam, de afdeling en het kamernummer van de patiënt.

Persvragen en woordvoering

Wilt u als redactie of journalist meer weten over Adrz of wilt u een interview afnemen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie en Marketing en vraag naar een van onze woordvoerders. Of stuur een e-mail naar communicatie@adrz.nl.

Woordvoerders

  • Ilona Wielemaker, manager Communicatie en Marketing, telefoonnummer: 06 82 94 47 02
  • Danielle Steijn – Laing, senior adviseur Communicatie en Marketing, telefoonnummer: 06 51 36 90 53
  • Madelon Malcontent, senior adviseur Communicatie en Marketing, telefoonnummer: 06 82 22 32 48

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kunt u onze woordvoerders bereiken via 06 82 94 47 02.

Foto Adrz

Te gebruiken voor publicaties

Gevonden voorwerpen / Zaakschade

Bent u iets verloren op of rond het terrein van Adrz? Wij maken alle voorwerpen die worden gevonden openbaar. Zo zijn de items voor de eigenaar weer makkelijk terug te vinden.

Alle gevonden voorwerpen kunt u inzien op iLost. Via deze website kunt u ook te kennen geven dat het voorwerp van u is.

Hoe werkt het?

Staat uw verloren voorwerp in de lijst op iLost? Klik hierop en reageer via de knop ‘Dit voorwerp is van mij’. Vervolgens krijgt u een aantal controlevragen, zodat we zeker weten dat het voorwerp bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. U kunt er vervolgens voor kiezen om het voorwerp kosteloos te komen ophalen of tegen kosten thuis te laten bezorgen. Voor vragen kunt u terecht bij onze collega’s van de receptie via het algemene nummer 088 125 00 00.

Als er onverhoopt toch sprake is van zaakschade, vermissing of diefstal van eigendommen, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende van de betrokken afdeling. Hij/zij zal uw melding in behandeling nemen. U kunt ook onderstaand schadeformulier invullen.

Indien u van mening bent dat de zaakschade toch door Adrz vergoed moet worden, dan kunt u de zaakschade melden via dit formulier. Indien de schade wordt vergoed door uw eigen verzekering, dan dient u de schade daar te melden. In die gevallen gaat Adrz niet over tot vergoeding.

Adrz Goes

's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

T 088 125 00 00

Adrz Vlissingen

Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen

T 088 125 00 00

Adrz Zierikzee

Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee

T 088 125 00 00