Zorgverlenersportaal

Via het Zorgverlenersportaal van Adrz heeft u toegang tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) van uw patiënten en kunt u hun medische Adrz-gegevens inzien.

Instructies Zorgverlenersportaal

In de onderstaande instructies leest u stap voor stap hoe u het portaal (en indien van toepassing Zorgdomein) gebruikt:

Gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal

Om gebruik te maken van het Zorgverlenersportaal moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in het bezit van een UZI-pas. Als u gebruik wenst te maken van Zorg-ID moet op uw PC of netwerk de ZORG-ID-‘applet’ zijn geïnstalleerd.
    Bekijk de ZORG-ID handleiding.
    Download de ZORG-ID Client Application.
  2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven zijn/haar dossier te raadplegen. Uw patiënt kan de toestemming instellen via Mijn Adrz (het patiëntenportaal).
  3. U moet een account hebben voor het Zorgverlenersportaal. Uw account wordt geblokkeerd als u meer dan 90 dagen niet hebt ingelogd op het zorgverlenersportaal.
  • Om als arts, apotheker, verloskundige, physician assistant of verpleegkundig specialist toegangscodes te ontvangen, moet u eerst deze overeenkomst invullen.
  • Bent u assistente of  in opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant, laat dan uw verantwoordelijk arts dan het aanvraagformulier toegang Zorgverlenersportaal invullen. De verantwoordelijke arts moet voor het aanvragen op de hoogte zijn van de gebruiksvoorwaarden.

Inloggen op het Zorgverlenersportaal