Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Checklist ziekenhuiskosten

Met behulp van onze checklist ziekenhuiskosten kunt u nagaan of uw zorg wel of niet (deels) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook ziet u wat u niet moet vergeten bij het maken van uw afspraak, bij uw ziekenhuisbezoek en na uw behandeling.

1. Check of uw zorgverzekeraar een contract heeft met Adrz

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken met elkaar over de kosten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Adrz, dan krijgt u de behandeling niet altijd (volledig) vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben wel een contract met ons, maar maken aparte afspraken over welke zorg zij wel en niet vergoeden. Het is daarom van belang dat u voor uw eerste bezoek aan het ziekenhuis bij uw zorgverzekeraar nagaat of deze een contract met ons heeft afgesloten en welke zorg onder dit contract valt.

Verzekering voor zorg in 2024

Veel mensen wisselen van zorgverzekering aan het einde van het jaar. Ook bij een wisseling bent u dan vaak in 2024 nog verzekerd voor zorg in Adrz. In dit overzicht vindt u alle zorgverzekeraars waar Adrz voor 2024 afspraken mee heeft gemaakt, of waar Adrz nog mee in gesprek is.

Heeft u vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze heeft de laatste informatie over uw verzekering.

Op de pagina met veelgestelde vragen ziet u ook welke zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten met Adrz.

2. Check welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt

In de polis van uw zorgverzekering ziet u welke behandelingen wel en niet worden vergoed. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen. Check uw polis voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

3. Check de hoogte van uw eigen risico

Het verplichte eigen risico is in 2018 € 385,-. Heeft u gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan kan het zijn dat u zelf meer moet bijdragen aan uw zorg. In de polis van uw zorgverzekering ziet u hoe hoog uw eigen risico is. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen. Check de hoogte van uw eigen risico voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, dan komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Bij een behandeling in het ziekenhuis bepaalt de startdatum van de diagnosebehandelcombinatie (DBC) in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Het is daarom mogelijk dat u een rekening krijgt voor het eigen risico van vorig jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Op de website van de ZorgWijzer vindt u hier meer uitleg over.

De afdeling F&C Facturatie kan u vertellen wanneer uw behandeling is gestart. U kunt deze afdeling telefonisch bereiken op werkdagen van 8.30-12.00 uur via het telefoonnummer 0118 425 849. Per e-mail kan dit via FC.facturatie@adrz.nl.

4. Neem uw verwijsbrief mee naar uw afspraak

Zonder een verwijsbrief wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komen de kosten hiervan voor uw rekening. Vaak stuurt de huisarts uw verwijsbrief direct door naar het ziekenhuis. Controleer in dat geval bij uw eerste bezoek of de verwijsbrief goed is aangekomen. Vraag eventueel uw huisarts of specialist voor uw eerste ziekenhuisbezoek om de verwijsbrief en neem deze zelf mee naar uw afspraak.

Niet alle verwijzers worden geaccepteerd door alle verzekeraars. Is uw verwijzing niet afkomstig van uw huisarts? Controleer dan bij uw zorgverzekeraar of deze uw verwijzer accepteert.

5. Neem uw legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis

Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart, geldig rijbewijs of vreemdelingendocument. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen, direct vanaf de geboorte. Als u bij uw bezoek aan het ziekenhuis geen geldig identiteitsbewijs kunt laten zien, kunt u de kosten van de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan direct op u verhalen.

6. Overleg bij veranderingen met uw zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat uw behandeling tijdens het behandeltraject wordt gewijzigd. Informeer in dat geval bij uw zorgverzekeraar of deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van uw behandeling.

7. Wacht op bericht van uw zorgverzekeraar

In de meeste gevallen* sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar op het moment dat uw DBC wordt gesloten. Dit kan even duren, omdat ziekenhuizen DBC’s volgens de landelijke regels afsluiten. De looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen. Uw zorgverzekeraar laat u na het ontvangen van de rekening weten welke zorg wordt vergoed en of er sprake is van een eigen bijdrage. Houd rekening met uw eigen risico. Heeft u vragen over de hoogte van uw vergoeding en uw eigen bijdrage? Dan kunt u deze het beste stellen aan uw zorgverzekeraar.

*Het kan voorkomen dat patiënten de rekening zelf krijgen toegestuurd, bijvoorbeeld als er geen contractafspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar.

Contact afdeling Facturatie

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan eerst bij onze pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord hier niet bij? Neem dan contact opnemen met de afdeling Facturatie via:

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.