Toestemming uitwisseling medische gegevens

Adrz houdt een medisch dossier van u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Adrz biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of een medisch specialist uit een ander ziekenhuis. Wilt u dat zorgverleners buiten Adrz uw medische gegevens kunnen inzien? Dan vragen wij u Adrz toestemming te geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Waarom toestemming

Soms komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts of bij een andere apotheek. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Welke gegevens

Adrz kan met uw toestemming verschillende relevante gegevens delen met andere zorgverleners. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Allergie, diagnose, uw eerdere behandelingen;
  • Een overzicht van uw medicijnen, die bij Adrz bekend zijn;
  • Uitslagen en verslagen van onderzoeken die bij Adrz zijn uitgevoerd;
  • Eventueel geplande afspraken voor polikliniek, operaties en opnames.

Met wie delen

Alleen bepaalde zorgverleners kunnen inzage krijgen in uw medisch dossier. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft krijgen huisartsen, apothekers en medisch specialisten toegang tot uw medische gegevens. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij.

Denk daarbij aan tandartsen, laboratoria en trombosedienstartsen. Zorgverzekeraars en arbo-artsen zijn uitgesloten van inzage.

Hoe geef ik toestemming

U Kunt mondeling toestemming geven in gesprek met uw zorgverlener, deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier en hiervan krijgt u een bevestigingsmail. De aanpassing is ook in te zien in Mijn Adrz. Terug te vinden onder Mijn Gegevens > Privacy > Toestemmingen. Hier kunt u de vastgelegde toestemmingen inzien en wijzigen indien gewenst.

Tevens kunt u zelf in Mijn Adrz uw toestemming registreren. Eenmaal toestemming geven is voldoende. Toestemming geven is overigens niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd – én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Handelsonbekwaam

Is de patiënt niet bekwaam om zelfstandig toestemming te geven, dan kunt u als betrokkene de toestemming regelen.

Digitaal toestemming verlenen

U kunt toestemming ook digitaal vastleggen via Mijn Adrz. Uw toestemming wordt dan vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier. Zodra u bent ingelogd op Mijn Adrz gaat u in het menu naar ‘Mijn Gegevens’ en vervolgens kiest u voor: ‘Toestemmingen’. Op deze pagina kunt u uw toestemmingen verlenen of intrekken.

Toestemming intrekken

U kunt toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen zorgverleners buiten Adrz uw medische gegevens niet (meer) inzien. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Meldt u zich dan bij de receptie van Adrz en vergeet daarbij uw legitimatie niet. Daarnaast kunt u via Mijn Adrz uw toestemming wijzigen of intrekken.