Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Patiëntveiligheid

Patiënten kunnen erop vertrouwen dat Adrz en zijn medewerkers zich maximaal inspannen om risico’s voor patiënten zoveel mogelijk te beperken. Patiëntveiligheid moet vanzelfsprekend zijn.

Middelen organiseren patiëntveiligheid

Om de veiligheid van onze patiënten zo goed mogelijk te organiseren zetten wij de volgende middelen in:

 • actieve patiëntenparticipatie
 • veiligheidsdialogen (gesprek met raad van bestuur op de werkvloer)
 • Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) en Patiënt Effect Rapportage (PER)
 • TIP-kaarten
 • interne audits
 • Veilig Incident Melden (VIM)
 • calamiteitenonderzoek
 • dossieronderzoek
 • klachtenopvang
 • patiënttevredenheidsonderzoek
 • stasessies op de verpleegafdelingen en de poliklinieken (wekelijkse korte bespreking van een Veiligheidsthema)
 • complicatiebesprekingen vakgroepen
 • klinische conferenties met casusbesprekingen (calamiteit, complicatie)