Geef uw mening

Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij horen het dan ook graag wanneer u tevreden bent en een compliment wilt geven, maar ook wanneer u juist ontevreden bent en een klacht wilt indienen. Zo krijgen we de kans om onze zorg te blijven verbeteren.

Klacht indienen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of de organisatie. In de meeste gevallen kunt u het probleem het beste bespreken met degene die hiervoor verantwoordelijk is. De hulpverlener krijgt dan de kans de zorg te verbeteren. Indien dit niet leidt tot een gewenste oplossing, kunt u zich via het klachtenformulier richten tot onze klachtenfunctionaris. Deze neemt dan contact met u op.

Compliment geven

Adrz vindt het van groot belang ervaringen van patiënten, cliënten en bezoekers te horen. Veel ervaringen met onze organisatie zijn gelukkig positief. Mocht u hierover iets kwijt willen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt schriftelijk een compliment indien door het invullen van het complimentenformulier.

Klachtencommissie

Vindt u dat uw klacht na het bemiddelingstraject niet naar tevredenheid is opgelost of wilt u een oordeel over uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtencommissie. Deze kan onder andere advies geven aan de raad van bestuur over te nemen maatregelen. U kunt uw klacht ook aan een andere instantie voorleggen zoals de Inspectie voor de Volksgezondheid of het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Meer informatie behandeling klachten

Meer informatie over het behandelen van klachten bij Adrz vindt u in onze folders: